Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Książka multimedialna na CD-ROM w Polsce : (do 2000 roku) / Beata Taraszkiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, Wydaw. Poznańsko-Pomorskiego Koła Związku Bibljotekarzy Polskich

« wróć do archiwum