Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Kategoryzacja : studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych / Jadwiga Woźniak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Wydaw. SBP, Warszawa

« wróć do archiwum