Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Kartoteka wzorcowa języka KABA : praca zbiorowa. Cz. 1, Nazwy własne / pod red. Jadwigi Woźniak ; [oprac. zespół w składzie Barbara Arnold et al.] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Wydaw. SBP, Warszawa

« wróć do archiwum