Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu młodzieży / Katarzyna Materska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, Wydaw. SBP

« wróć do archiwum