Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www : podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów / Wiesław Gliński, Henryk Rybiński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, Wydaw. SBP

« wróć do archiwum