Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Biblioteki szkolne : wytyczne IFLA/UNESCO / oprac. przez Tove Pemmer Saetre i Glenys Willars pod auspicjami Sekcji Bibliotek Szkolnych i Centrów Zasobów Informacji ; [tł. Elżbieta Barbara Zybert, Małgorzata Kisilowska ; red. t. Elżbieta Barbara Zybert] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Wydaw. SBP, Warszawa

« wróć do archiwum