Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : podręcznik / Barbara Sosińska-Kalata ; Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, Wydaw. SBP

« wróć do archiwum