Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1989, z.4 Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1989
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego KRYSTYNA KUŹMIŃSKA: Maria Gutry A899-1988) 293 HALINA SKROBISZEWSKA: Pani Maria Gutry — Ktoś, komu się udało 297 Bibliografia prac M. Gutry (Oprac. K. Kuźmińska) 304 Artykuły BARBARA SORDYLOWA: Wzajemne relacje pomiędzy dyscyplinami: informacja naukowa, bibliologia, bibliotekoznawstwo 309 MARTA GRABOWSKA: Zintegrowany system biblioteczny online 317 JADWIGA KRAJEWSKA: Problemy informatyzacji działalności bibliotecznej w Uniwersytecie Warszawskim 331 Doniesienia. Komunikaty Polonika na 20. Zjeździe Amerykańskiego Stowarzyszenia dla Promowania Studiów Słowiańskich (American Association for Advancement of Slavic Studies — AAASS) (Wojciech Zalewski) 339 Sprawozdania Krajowa konferencja bibliotek naukowych nt. Powszechnej Dostępności Publikacji (Warszawa, 24-25.4.1989) 343 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Historia bibliotek — dwugłos Alodia Kawecka-Gryczowa: Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej. Wrocław 1988 (Ryszard Marciniak, Irena Bar-Świech) 345 Etyka bibliotekarska Jonathan A. Lindsey, Ann E. Prentice: Professional ethics and librarians. Phoenix 1985 (Zbigniew Żmigrodzki) 352 Bibliografia poloników August G. Kanka: Poland. An annotated bibliography of books in English. New York 1988 (Wanda Rogozińska) 355 Bibliografia Jana Pawła II Wiktor Gramatowski, Zofia Wilińska: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1978-1983. Rzym 1987 (Jerzy Starnawski) 358 Katalog rękopisów Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprać. D. Kamolowa przy współudz. K. Muszyńskiej (zbiory kościelne). Warszawa 1988 (Elżbieta Jasińska-Jędrosz) 360 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Łaskarzewska) 361 Z prac Biblioteki PAN w Warszawie Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 1988 r. (Halina Kozicka-Boguniowska) 365 Kronika krajowa 373 Kronika zagraniczna 375 Wydawnictwa otrzymane 379 Autorzy 380 CONTENTS Creators of Polish librarianship KRYSTYNA KUŹMIŃSKA: Maria Gutry A899-1988) 293 HALINA SKROBISZEWSKA: Mrs Maria Gutry — Her way to success 297 Bibliography (Krystyna Kuźmińska) 304 ARTICLES BARBARA SORDYLOWA: Rclations between information science, bibliology and library science (Summary — 315) 309 MARTA GRABOWSKA: Integrated library system online (Summary — 329) 317 JADWIGA KRAJEWSKA: Computerization of the Warsaw University Library (Summary — 337) 331 Communications Polish affairs at the 20th National Congress of American Association for Advancement of SlavicStudies (Honolulu, Hawaii,November 18-20, 1988) (Wojciech Zalewski) 339 R ep ort s The National Confcrence on Universal Availability of Publications (Warsaw, April 24-25, 1989) 343 Reviews 345 Activities of the Library of Polish Academy of Sciences . 365 News from the country 373 News from abroad 375 publications received 379 Contributors 380