Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2005, z.4 Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2005
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły MAREK NAHOTKO: Relacje bibliograficzne MARIA ŚLIWIŃSKA: Koordynacja dygitalizacji w Europie Karta Parmeńska (tł. Maria Śliwińska przy współpracy Marty Skoniecznej) EWA GŁOWACKA: Zastosowanie normy ISO 11620 w analizie funkcjonalności Biblioteki Elbląskiej. Uwagi metodyczne Sprawozdania Biblioteki - podróż z odkryciami. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji i 71. Konferencja Generalna IFLA. (Oslo 14-19 sierpnia 2005 r.) (Barbara Elżbieta Zybert) Konferencja naukowa „Kultura książki. Centra i pogranicza". (Katowice, 21-22 kwietnia 2005 r.) (Agnieszka Bajor, Beata Żołędowska) Konferencja „Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność”. (Poznań 15-17 czerwca 2005 r.) (Joanna Okarma) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Systemowe badanie bibliotek Anna Sitarska: Systemowe badanie bibliotek. Studium metodologiczne. Białystok 2005 (Seweryn Dobrzelewski) Bibliotekarz przeciw stereotypowym wizerunkom osób niepełnosprawnych Sławomira Sadowska: Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń 2005 (Tomasz Kruszewski) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Kronika krajowa (Hanna Łaskarzewska) Kronika zagraniczna (Zdzisław Gębołyś) Articles MAREK NAHOTKO: Bibliographic Relationships MARIA ŚLIWIŃSKA: Coordinating digitization in Europe The Charter of Parma (trans, to Polish by Maria Śliwińska and Marta Skonieczna) EWA GŁOWACKA: ISO 11620 Standard in the Analysis of Elbląska Library Functionality. Remarks on Methodology Reports Libraries - A voyage of discovery. World Library and Information Congress: 71st IFLA General Conference and Council. (Oslo, August 14-19, 2005) (Barbara Elżbieta Zybert) The scientific conference ,,Book culture. Centers and frontiers". (Katowice, April 21-22, 2005) (Agnieszka Bajor, Beata Żołędowska) The conference “Scientific libraries in culture and civilization: activity and everyday life". (Poznań, June 15-17, 2005) (Joanna Okarma) Reviews and literature surveys Systemic research on libraries Anna Sitarska: Systemowe badanie bibliotek. Studium metodologiczne. Białystok 2005 (Seweryn Dobrzelewski) Librarians against the stereotype of the disabled Sławomira Sadowska: Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń 2005 (Tomasz Kruszewski) Polish literature surwey (Barbara Koryś) Foreign publications (Jacek Wojciechowski) National chronicie (Hanna Łaskarzewska) Foreign chronicie (Zdzisław Gębołyś)