Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 1 Warszawa, Wydawnictwo SBP

Temat i słowa kluczowe : języki informacyjne, informatologia, systemy informacyjne,
Autorzy: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Bojar, Bożenna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2001
ISSN: 0324-8194
Język: pol

 

Opis:

I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Małgorzata Stanula-Boroń - INFORMACJA, JĘZYK I WIEDZA W UJĘCIU KARLA R. POPPERA Zina Jarmoszuk - POLE SEMANTYCZNE TERMINU KULTURA W DEFINICJACH KULTURY Jadwiga Sadowska - MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY NUMERACJI WYDAWNICTW CIĄGŁYCH I ZWARTYCH. POLSKIE DOŚWIADCZENIA Aneta Drabek - ANALIZA ZAGRANICZNYCH CZASOPISM Z DZIEDZINY BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NA PODSTAWIE SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX / JOURNAL CITATION REPORTS (SSCI/JCR) II. REFERATY Z SESJI „JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE ROZMOWY NA KONIEC WIEKU" Bożenna Bojar - JĘZYKI I SYSTEMY INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE - REFLEKSJE NA KONIEC WIEKU: OD STRUKTURALIZMU DO KOGNITYWIZMU Anna Sitarska - SYSTEMOWA PROBLEMATYKA JĘZYKÓW INFORMACYJNO- -WYSZUKIWAWCZYCH: W polu widzenia nauczyciela akademickiego Teresa Głowacka - KILKA REFLEKSJI NA TEMAT TENDENCJI EUROPEJSKICH W ZAKRESIE JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH O LEKSYCE WYKORZYSTUJĘCEJ SŁOWNICTWO JĘZYKÓW NATURALNYCH III. RECENZJE I OMÓWIENIA O JĘZYKU HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH KABA - Spojrzenie z zewnątrz - Jadwiga Sadowska BIBLIOGRAFIA A POTRZEBY NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU - Stanisława Kurek-Kokocińska PRACA Z UŻYTKOWNIKIEM W BIBLIOTECE - Maria Rekowska IV. KRONIKA AUTOMATYZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH - Elżbieta Górska JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE ROZMOWY NA KONIEC WIEKU - Zina Jarmoszuk I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Małgorzata Stanula-Boroń - INFORMATION, LANGUAGE AND KNOWLEDGE: KARL R. POPPER'S APPROACH Zina Jarmoszuk - SEMANTIC FIELD OF THE TERM CULTURE IN DEFINITIONS OF CULTURE Jadwiga Sadowska - INTERNATIONAL SYSTEMS OF BOOKS AND SERIALS NUMERATION: POLISH EXPERIENCE Aneta Drabek - ANALYSIS OF FOREIGN JOURNALS FROM THE FIELD OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE ON THE BASIS OF SOCIAL SCIENCE CITATIONINDEX/JOURNAL CITATION REPORTS (SSCI/JCR) II. PAPERS FROM THE SESSION INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES - DISCUSSIONS AT THE END OF CENTURY Bożenna Bojar - INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES AND SYSTEMS - SOME REFLECTIONS AT THE END OF CENTURY: FROM STRUCTURALISM TO COGNITMSM Anna Sitarska - SYSTEM'S ASPECTS OF INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES: ACADEMIC TEACHER'S POINT OF VIEW Teresa Głowacka - SOME REFLECTIONS ON EUROPEAN TRENDS WITHIN INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES USING NATURAL LANGUAGE'S VOCABULARY III. REVIEWS ON KABA SUBJECT HEADINGS SYSTEM - OUTSIDER'S POINT OF VIEW - Jadwiga Sadowska BIBLIOGRAPHY AND COURSE'S TEACHERS NEEDS - Stanisława Kurek-Kokocińska WORK WITH LIBRARY CLIENT - Maria Rekowska IV. CHRONICLES PUBLIC LIBRARIES' AUTOMATION - Elżbieta Górska INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES - DISCUSSIONS AT THE END OF CENTURY - Zina Jarmoszuk