Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1977, z. 1 Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, bibliologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dembowska, Maria. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 1977
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ Artykuły HELENA WIĘCKOWSKA: Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Bibliotekarzy w 50-tym roku życia 3 JANINA JAWORSKA: Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Bibliotekarzy w piśmiennictwie polskim. Bibliografia 1928-1975 15 JADWIGA KOŁODZIEJSKA: Instytut Książki i Czytelnictwa. 20-lecie pracy 23 RADOSŁAWA DZIUBECKA: Definicja terminu „dokumenty audiowizualne". Uwagi dyskusyjne 33 WANDA KOZAKIEWICZ: Biblioterapia w teorii i praktyce 41 CZESŁAW DANIŁOWICZ: Selektywna dystrybucja informacji w obsłudze badań naukowych w Politechnice Wrocławskiej 49 HALINA CHAMERSKA: Biblioteki fińskie. Wrażenia ze służbowego wyjazdu do Finlandii 61 Opinie. Poglądy. Propozycje RYSZARD DŻAMAN: Centralna biblioteka morska. Uwagi i propozycje 69 ŁUCJA BUTLEROWA: Automatyzacja rejestracji i kontroli wypożyczeń 72 Sprawozdania III Międzynarodowe spotkanie ekspertów krajów socjalistycznych na temat bieżącej bibliografii narodowej, Martin 10-15 maja 1976 (Krystyna Ramlau-Klekowska) 79 Recenzje Historia książki K. Głombiowski, H. Szwejkowska: Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu. Warszawa 1971 (Maria Notacka) 83 Szkolenie użytkowników bibliotek P. Fox: Reader instruction methods in academic libraries 1973. Cambridge 1974 (Teresa Łapacz) 87 Przegląd piśmiennictwa i wydawnictw informacyjnych krajowych (Alicja Olejnik) 90 Z żałobnej karty Stefan Kotarski, 1902-1975 (Zdzisław Piszczek) 95 Kronika krajowa 99 Kronika zagraniczna 101 Wydawnictwa otrzymane 104 Autorzy 105 CONTENTS Articles HELENA WIĘCKOWSKA: Fifty years of IFLA (Summary — 14) 3 JANINA JAWORSKA: IFLA in Polish publications. Bibliography 1928-1975 15 JADWIGA KOŁODZIEJSKA: The Book and Reading Institute 1955-1975 (Summary — 31) 23 RADOSŁAWA DZIUBECKA: On the proper definition of the term „audiovisual materials" (Summary — 39) 33 WANDA KOZAKIEWICZ: The bibliotherapy in theory and practice (Summary — 48) 41 CZESŁAW DANIŁOWICZ: Selective dissemination of information in service of research activities at Wrocław Technical University (Summary — 60) 49 HALINA CHAMERSKA: The Finnish libraries (Summary — 68) 61 Opinions. Views. Suggestions RYSZARD DŻAMAN: Central naval library. Considerations and suggestions 69 ŁUCJA BUTLEROWA: Automation of the circulation 72 Reports The 3rd International Meeting of Experts from Socialist Countries on the Current National Bibliography, Martin 10th-15th May 1976 (Krystyna Ramlau-Klekowska) 79 Reviews 83 Obituary 95 News from the country 99 News from abroad 101 Publications received 104 Contributors 105