Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1989, z.1 Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1989
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego Wywiad z doc. drem Henrykiem Sawoniakiem (Anna Romańska, Hanna Zasadowa) 3 Autobibliografia (Henryk Sawoniak) 15 Artykuły ANDRZEJ SZEWC: O słabościach polskiego systemu informacji patentowej 23 Doniesienia. Komunikaty Społeczne formy promocji książki w Stanach Zjednoczonych (Radosław Cybulski) 35 Sprawozdania V Międzynarodowe Sympozjum Bibliotek i Ośrodków Informacji Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych (Gehren-Lebbin, 14-17.10.1987) (Barbara Sordylowej) 39 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Katalogi rzeczowe Karen Markey: Subject searching in library catalogs. Before and after the introduction of online catalogs. Dublin, Ohio 1984 (Ewa Stępniakowa) 41 Normy bibliograficzne PN-85/N-01158 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym (Janina Pelcowa) 44 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Łaskarzewska) 49 Z prac Biblioteki PAN w Warszawie Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 1987 r. (Halina Kozicka-Boguniowska) 55 Z życia SBP Protokół z posiedzenia plenarnego ZG SBP w dn. 19.10.1987 65 Protokół z posiedzenia plenarnego ZG SBP w dn. 9.12.1987 66 Protokół z posiedzenia plenarnego ZG SBP z udziałem przewodniczących Zarządów Okręgów w dn. 11.3.1988 68 Uchwała ZG SBP w sprawie Krajowego Zjazdu Delegatów podjęta na posiedzeniu plenarnym w dn. 22.3.1988 70 Z żałobnej karty Janina Pelcowa — redaktor Przeglądu Bibliotecznego {Andrzej Mężyński) 71 Janina Radecka A909-1987) (Krystyna Pieńkowska) 76 Franciszka Korpałowa A896-1988) (Irena Bar-Święch) 78 Kronika krajowa 81 Kronikazagraniczna 85 Wydawnictwa otrzymane 89 Autorzy 90 Roczny spis treści R. 56 (Zest. Hanna Łaskarzewska) CONTENTS Creators of Polish librarianship An interview with Henryk Sawoniak Ph. D (An interview by Anna Romańska and Hanna Zasadowa) 3 Autobibliography (Henryk Sawoniak) 15 Articles ANDRZEJ SZEWC: Shortcomings of the Polish system of patent information (Summary — 34) 23 Communications Social forms of book promotion in USA (Radosław Cybulski) 35 Reports The 5th International Symposium of Libraries and Information Centres at the Academies of Sciences of the Socialist Countries (Gohren-Lebbin, October 14-17, 1987) (Barbara Sordylowa) 39 Reviews 41 Activities of the Library of Polish Academy of Sciences 55 News from the Polish Library Association 65 Obituary 71 News from the country 81 News from abroad 85 Publications received 89 Contributors 90