Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1953, z. 2 Warszawa, Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo,
Autorzy: Horodyski, Bogdan. Red.
Data wydania: 1953
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ - TABLE DES MATIERES Artykuły - Articles: HELENA WIĘCKOWSKA: Jan Muszkowski, uczony-bibliolog - Jan Muszkowski, savant-bibliologue 97 STANISŁAW SIEROTWINSKI: Zadania nauki o książce - Mission de la science du livre 111 BONAWENTURA LENART: Rozważania konserwatorskie nad zbiorami obiektów papierowych - Considerations sur la conservation du livre 126 ANDRZEJ WYCZANSKI: W sprawie mikrofilmowania czasopism - A propos des periodiques microfilmes 138 MARIAN ŁODYŃSKI: Kilka uwag na marginesie dyskusji mikrofilmowej - Quelques remarques en marge de la discussion sur le microfilm . 144 STEFAN KOTARSKI: Rzeźbione księgi Wita Stwosza – Les livres sculptes de Wit Stwosz 149 Recenzje - Comptes rendus: BAUMGART JAN: Bibliografia historii polskiej za rok 1948. Kraków 1952 (Wanda Krajewska). BIBLIOGRAFIA LITERACKA. Styczeń 1950 - czerwiec 1951. Wrocław 1951 - 1953 (Elżbieta Walewska). SZUMAN STEFAN: Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży. Kraków 1951 (J. Korpała) 160 Z życia - Actualites: Narada dyrektorów wielkich bibliotek miejskich 169 Narada produkcyjna w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu 169 Praktyka mikrofilmowa w Związku Radzieckim w latach 1947-1949 (Barbara Kocówna) 170 Protokół plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego ZBiAP 173 Sprawozdanie Zarządu Głównego ZBiAP za czas od 17.IV.1950 do 1.IV.1953 175 Resumes 195