Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2006, z.4 Warszawa, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2006
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły JACEK WOJCIECHOWSKI: Stereotyp określa świadomość EWA GŁOWACKA, LIDIA DERFERT-WOLF: Wskaźniki funkcjonalności elektronicznych usług bibliotecznych według Raportu Technicznego ISO/TR 20983 WOJCIECH JANUSZKO, KATARZYNA MATERSKA: Zniekształcenia informacji w rozległych systemach informacji gospodarczej Z warsztatów badawczych ANNA TOMASZEWSKA, JADWIGA WOJTCZAK: Katalog komputerowy w systemie ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej. Omówienie badań ankietowych Sprawozdania Biblioteki - dynamiczne lokomotywy do społeczeństwa wiedzy. Światowy kongres bibliotek i informacji. 72. Konferencja ogólna IFLA (Seul, 20-24 sierpnia 2006 r. (Elżbieta Barbara Zybert) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Jacek Wojciechowski: Biblioteczna wartość naddana. Kraków (Dariusz Grygrowski) Bogumiła Staniów: Z uśmiechem przez wszystkie granice. Recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989. Wrocław 2006 (Michał Zając) Krzysztof Walczak: Czasopisma kaliskie XIX i początków XX w. Studium bibliologiczne. Kalisz 2005 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz) Axel Dornemann: Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in Prosaliteratur und Erlebnisbericht seit 1945. Eine annotierte Bibliographie. Stuttgart 2005 (Jacek Puchalski) Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa [online]. „Biuletyn EBIB" 2006 nr 5 (75) (Mikołaj Ochmański) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Z żałobnej karty Prof. dr hab. Józef Wojakowski (Andrzej Skrzypczak) Z życia SBP VIII Ogólnopolskie warsztaty - Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej – nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne, stosowanie w katalogach bibliotek. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w bazach bibliograficznych i katalogowych (Aldona Borowska) Kronika zagraniczna (Zdzisław Gębołyś) Wydawnictwa otrzymane Wskazówki dla autorów Articles JACEK WOJCIECHOWSKI: Stereotypes Define Consciousness EWA GŁOWACKA, LIDIA DERFERT-WOLF: Performance Indicators for Library E-services according to ISO/TR 20983 Technical Report WOJCIECH JANUSZKO, KATARZYNA MATERSKA: Distortion of Information in Wide Area Systems of Economic Information Research reports ANNA TOMASZEWSKA, JADWIGA WOJTCZAK: Survey Report on Aleph OPAC of the Library of Wroclaw University of Technology Reports Libraries: Dynamic Engines for the Knowledge and Information Society. World Library and Information Congress: 72nd IFLA General Conference and Council (Seoul, August 20-24, 2006) (Elżbieta Barbara Zybert) Reviews and literature surveys Jacek Wojciechowski: Biblioteczna wartość naddana (Library Added Value). Kraków 2006 (Dariusz Grygrowski) Bogumiła Staniów: Z uśmiechem przez wszystkie granice. Recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989 (With a Smile Through All Frontiers. Publishers' Reception of Foreign Translations of Polish Books for Children and Young Adults in the Years 1945-1989) Wroclaw 2006 (Michał Zając) Krzysztof Walczak: Czasopisma kaliskie XIX i początków XX w. Studium bibliologiczne (Journals Published in Kalisz in the 19th and Early 20th Century) Kalisz 2005 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz) Axel Dornemann: Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in Prosaliteratur und Erlebnisbericht seit 1945. Eine annotierte Bibliographie. Stuttgart 2005 (Jacek Puchalski) Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa (On the Traces of Wrocław Librarianship) [online]. „Biuletyn EBIB" 2006 nr 5 (75) (Mikołaj Ochmański) Foreign publications (Jacek Wojciechowski) Obituaries Professor Józef Wojakowski (Andrzej Skrzypczak) News from SBP ( Polish Librarians Association ) Eighth National Workshop on National Library of Poland Subject Headings (JHP BN) – new vocabulary, most recent methodological solutions, application in library catalogs. Universal Decimal Classification in bibliographic databases and catalogs (Aldona Borowska) Foreign chronic1e (Zdzisław Gębołyś) Publications received Guidelines for Authors