Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1973, z. 3 Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dembowska, Maria. Red.
Data wydania: 1973
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ II Kongres Nauki Polskiej Z materiałów Podsekcji Informacji i Dokumentacji Naukowej OD REDAKCJI 241 JAN BAUMGART: Bibliotekarstwo polskie. Rozwój, stan aktualny, perspektywy rozwojowe 243 HELENA WIĘCKOWSKA: Bibliotekoznawstwo polskie. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju 259 MARIA DEMBOWSKA: Informacja naukowa w Polsce. Rozwój, stan obecny i perspektywy 279 HENRYK SAWONIAK: Pochodne źródła informacji naukowej w PRL. Rozwój, stan obecny, postulaty 299 JADWIGA SINIARSKA-CZAPLICKA: Regionalne ośrodki informacji naukowej 317 Doniesienia Z prac nad nową polską instrukcją katalogowania alfabetycznego (Maria Lenartowicz) 329 Sprawozdania Z działalności bibliotecznej Polskiej Akademii Nauk w 1972 r. (Leon Łoś) 331 38 Sesja Rady Głównej IPLA (Budapeszt, 26.8-2.9.1972 r.) (Jadwiga Kołodziejska) 345 Z życia SBP Ogólnokrajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Bydgoszcz 29-30 IX 1972) Przemówienie wiceministra Kultury i Sztuki ALEKSANDRA SYCZEWSKIEGO 351 WITOLD STANKIEWICZ: Biblioteka Narodowa a potrzeby nauki, kultury i gospodarki 355 Wprowadzenie do sprawozdania z działalności Prezydium Zarządu Głównego SBP (w okresie od czerwca 1969 do września 1972 r.) (Stanisław Jeżyński) 365 Przegląd biblioteczny 3/1973 1 Protokół Ogólnokrajowego Zjazdu Delegatów SBP (Stanisław Jeżyński) . 371 Uchwała Ogólnokrajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obradującego w dniach 29-30 IX w Bydgoszczy 388 Z żałobnej karty Zofia Ciechanowska (1896-1972) (Ludwika Tabeau) 391 Józefa Swiderska (1912-1971) 392 Kronika krajowa 395 Kronika zagraniczna 398 Wydawnictwa otrzymane 403 Nasiautorzy 404 CONTENTS The 2nd Congress of Polish Science Materials of the Subsection for Scientific Information and Document ation EDITORIAL 241 JAN BAUMGART: Polish librarianship. Development, present state, perspectives (Summary — 256) 243 HELENA WIĘCKOWSKA: Library science in Poland. Past, present, future (Summary — 277) 259 MARIA DEMBOWSKA: Scientific information in Poland. Development, present state and perspectives (Summary — 297) 279 HENRYK SAWONIAK: Sources of scientific information in Poland. Development, present state, postulates (Summary — 316) 299 JADWIGA SINIARSKA-CZAPLICKĄ: Regional centres of scientific information (Summary — 328) 317 Communications Work on new Polish alphabetical cataloguing instruction (Maria Lenartowicz) 329 Reports Library activities of the Polish Academy of Sciences in 1972 (Leon Łoś) 331 The 38th Session of the IFLA Council (Budapest, 26th Aug.— 2nd Sept., 1972) (Jadwiga Kołodziejska) 345 News from the Polish Library Association General meeting of the delegates of the Polish Library Association (Bydgoszcz 29-30 IX 1972) Address by Deputy Minister of Culture and Art, ALEKSANDER SYCZEWSKI 351 WITOLD STANKIEWICZ: The National Library and the needs of science, culture and economy 355 Introduction to the report on the activities of the Presidium of the Main Board of the Polish Library Association (from June, 1969 to September, 1972) (Stanisław Jeżyński) 365 Minutes of the General meeting of the delegates of the Polish Library Association (Stanisław Jeżyński) 371 Resolution of the General meeting of the delegates of the Polish Library Association (held in Bydgoszcz, 29th-30th Sept.) 388 Obituary 391 News from the country 395 Newsfromabroad 398 Publications received 403 Our contributors 404