Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1948, z.3/4 Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, Kraków

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Kuntze, Edward. Red.
Data wydania: 1948
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ - TABLE DES MATIERES Artykuły - Articles: JÓZEF KORPAŁA: Refleksje przed Krajowym Zjazdem Bibliotekarzy - Reflexions en face du prochain Congres des Bibliothecaires polonais 125 JÓZEF JANICZEK: Stan liczbowy i perspektywy rozwojowe bibliotek w Polsce na podstawie rejestracji z 1948 r - Les bibliotheques de la Pologne en chiffres etles perspectiyes de leurs developpement d'apres le recensement de 1948 139 BOGDAN HORODYSKI: O transliteracji druków cyrylickich - De la translittaration des imprimes cyrilliques 171 Recenzje - Comptes rendus: VASILCENKO V. E., Bibliotecnoe delo v SSRR. Moskwa 1947. (Julia Strachowa) / BESTERMAN THEODOR, A world bibliograpby of bibliographies. 2 ed. Vol. I. A - H. London 1947. (Krystyna Suffczgńska) / ragatz lowell joseph, A bibliography for the study of european history 1815-1939. Michigan 1946. (Marian Tyrowicz) / ashburner e. h , Modern public libraries. London 1946. (Aniela Szwejcerowa) / esdaille arcindell, The British Museum Library. London 1946. (Adam Stolja). Wskazówki dla prowadzących biblioteki sądowe i prokuratorskie pod red. Heleny Handelsmanówny Warszawa 1947. (Edward Assbury) / Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, T. I. Wrocław 1948. (Bogdan Horodyski) / Walter Mieczysław, Księgozbiór wrocławskiego polonisty Daniela Yogla. Wrocław 1948. - KOCOWSKI BRONISŁAW, Zarys dziejów drukarstwa na Dolnym Śląsku. Wrocław 1948. (J. K.) 180 Przegląd czasopism - Revue des revues: Organizacja radzieckich bibliotek uniwersyteckich, na podstawie artykułu: KUDRIAWCEWA, Struktura bibliotek uniwersyteckich Bibliotekar 1947, nr 9. (Józef Janiczek) / SIovenska Knihoveda. Praha R. 6. A947) 1 - 4. (K. Kosteniczówna) / Schweizerisches Gutenberg museum. Bera Jg. 30. 1947, 1-4; Jg. 31. 1948, 1-2. (K. Kosteniczówna) 202 Kronika - Chronique: I. Wiadomości urzędowe - Communications officielles: Rozporządzenia / Ruch służbowy II. Sprawy Z. B. i A. P. - L'activite de l' Association des Bibliothecaires et Archivistes Polonais: Protokół Zebrania Delegatów Kół‚ Z. B. i A. P. 10 czerwca 1948 w Warszawie / Sprawozdanie Zarządu Głównego Z. B. i A. P. za okres 10.V.1947 - 1.IV.1948 216 Resumes 253