Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1996, z.1 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.
Data wydania: 1996
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły MARIA DEMBOWSKA: Profesor Tadeusz Kotarbiński o pracy bibliotek i bibliotekarzy. W 110 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci Uczonego 7 ZBIGNIEW NOWAK: Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1996 13 JANUSZ KAPUŚCIK: Główna Biblioteka Lekarska — wczoraj i dziś 27 BOLESŁAW HOWORKA: O krajowej sieci bibliotek medycznych (w roku 50-lecia Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie) 33 ZBIGNIEW ŻMIGRODZKI: Projekt EDIL — międzynarodowej wymiany elektronicznej informacji tekstowej 41 Doniesienia. Komunikaty Szansa dla bibliotek — „Librarius" program Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Barbara Bieńkowska) 47 Seminarium z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Marianna Banacka) 48 Federacja Bibliotek Kościelnych — FIDES (ks. Jan Bednarczyk) 49 Informacja o trybie pracy Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej (Radosław Cybulski) 50 Sprawozdania 61. Konferencja Ogólna IFLA (Stambuł, 20-21 sierpnia 1995 r.) (Zofia Zasacka) 53 XVII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Ośrodków Informacji (IAML) (Helsingor, 18-23 czerwca 1995 r.) (Zofia Zakrzewska-Nikiporczyk) 56 Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników. Międzynarodowa konferencja bibliotek naukowych (Kraków — Łopuszna, 16-18 maja 1995 r.) (Marek M. Górski) 58 VI Kongres Bibliotekarzy Niemieckich — 84. Bibliothekartag (Dortmund, 25-27 maja 1994 r.) (Zbigniew Żmigrodzki) 61 Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich — 85. Bibliothekartag (Getynga, 6-10 czerwca 1995 r.) (Zbigniew Żmigrodzki) 62 Konferencja ABDOS (Lipsk, 22-25 maja 1995 r.) (Zbigniew Żmigrodzki) 64 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Obieg informacji w Europie XVI w. Jan Pirożyński: Z dziejów obiegu informacji w Europie. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587. Kraków: UJ 1995, 361 s., ii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1154. Prace Historyczne, z. 115. (Barbara Bieńkowska) 67 Encyklopedia historii bibliotekarstwa Encyclopedia of library history. Ed. by Wayne A. WieganjL. ftonal