Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2003, z.4 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.
Data wydania: 2003
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Pracownikom „Przeglądu Bibliotecznego" (Barbara Sordylowa) ANNA OGONOWSKA: Język polski językiem urzędowym Unii Europejskiej. Znaczenie polityki językowej Unii Europejskiej dla bibliotekarzy EWA GŁOWACKA: Wybrane zagraniczne bibliotekarskie serwisy internetowe. Próba analizy ELŻBIETA GRZYBOWSKA: Biblioteka Narodowa Francji. Przemiany i organizacja Marzena ŚWIGOŃ: Bariery informacyjne w środowisku naukowym. Badania pilotażowe Światowy Kongres Bibliotek i Informacji (Berlin, 1-9 sierpnia 2003 r.) (Elżbieta Barbara Zybert) V Ogólnokrajowa Narada Bibliografów (Warszawa, 11-13 czerwca 2003 r.) (Danuta Bilikiewicz-Blanc) Międzynarodowe Spotkanie Zawodowe Instytutu Herdera Marburg: „Doświadczenia i perspektywy pracy bibliograficznej Europy Środkowo-Wschodniej" (Marburg, 12-15 marca 2003 r.) (Anna Gruca) Biblioteka Uniwersytecka (Poznań). Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Poznań 2002 (Ryszard Marciniak) Konrad Zawadzki. Bibliograf, prasoznawca, varsavianista. Warszawa 2003 (Jerzy Weinberg) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 1. 2001-2003 (Elżbieta Stefańczyk) Uchwały Zarządu Głównego SBP Henryk Sawoniak (1912-2003) (Alina Nowińska) Józef Marian Szczepaniec (1928-2003) (Józef Szocki) Maria Danilewicz-Zielińska (1907-2003) (Cecylia Dunin) Janina Cygańska (1921-2003) (Janina Jagielska) Bernard Olejniczak (1919-2003) (Ryszard Marciniak) Kronika krajowa Kronika zagraniczna To the workers of the “Libraiy Review" (Barbara Sordylowa) Articles ANNA OGONOWSKA: Polish as the EU official language. Language policies of the EU and the librarians (Summary - s. 356) EWA GŁOWACKA: Selected foreign internet bibliographic sendces. Preliminary analysis (Summary - s. 367) ELŻBIETA GRZYBOWSKA: National Library of France. Organization and development (Summary - s. 382) Marzena ŚWIGOŃ: Information barriers in the scientific community. Preliminary research World Library and Information Congres (Berlin, August 1-9, 2003) (Elżbieta Barbara Zybert) V th National Conference of Bibliographers (Warsaw, June 11-13, 2003) (Danuta Bilikiewicz-Blanc) International Professional Meeting of Herder Institute Marbug: “Developments and perspectives of bibliography in East-Central Europe” (Marburg, March 12-15, 2003) (Anna Gruca)