Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1973, z. 4 Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dembowska, Maria. Red.
Data wydania: 1973
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły JADWIGA RUDNICKA: Książka w działalności Komisji Narodowej 409 MARIA MANTEUFFLOWA: Marian Łodyński jako historyk polityki bibliotecznej w dobie Komisji Edukacji Narodowej 421 ZBIGNIEW DASZKOWSKI: Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki 439 JANINA PELCOWA: Normalizacja bibliograficzna w Polsce w latach 1963-1971 453 MAKARY SIERADZKI: Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972) 471 Sprawozdania II Kongres Nauki Polskiej. Z prac Podsekcji Informacji i Dokumentacji Naukowej (Leon Łoś) 477 Międzynarodowe sympozjum dotyczące systemów bibliotecznych, Praga 26.11.-2.12.1972 (Jadwiga Kołodziejska) 485 46 Doroczna Konferencja Aslibu, Sheffield, 24-27.9.1972 r. (Ewa Suchodolska) 490 Recenzje Kierunki rozwoju bibliotek współczesnych - Advances in librarianship. Ed. M. J. VOIGT. Vol. 1-2. New York 1970-1971 (Anna Sitarska) Bibliotekoznawstwo porównawcze S. SIMSOVA, M. MACKEE: „A handbook of comparative librarianship." London 1970 (Bolesław Świderski) Biblioteki publiczne B. LUCKHAM: The library in society. A study of the public library in an urban setting. London 1971 (Jadwiga Kołodziejska) Użytkownicy biblioteki uniwersyteckiej G. SCHOCH: Die Informationsmittel einer Universitatsbibliothek. Ihre Nutzung durch den studentischen Leser. Munchen-Pullach 1971 (Maria Brykczyńska) Z życia SBP Informacje o pracy Prezydium Zarządu Głównego SBP w okresie 17.10.1972-1.2.1973 (Janina Cygańska) 511 Komunikat o przebiegu posiedzenia Zarządu Głównego SBP odbytego dnia 7 lutego 1973 r. . 514, * Z żałobnej karty Eleonora Briesemeister U904-1972) (Halina Pfeiffer) 517 Jadwiga Ławicka (1893-1972) (Romana Bargielska) 518 Kronika krajowa 521 Kronika zagraniczna 523 Wydawnictwa otrzymane 528 Nasi autorzy 529 CONTENTS Articles JADWIGA RUDNICKA: The book in the activities of the Commission for National Educatión (Summary — 420) 409 MARIA MANTEUFFLOWA: Marian Łodyński as a historian of library policy in, the times of the Commission for National Educatión (Summary — 437) 421 ZBIGNIEW DASZKOWSKI: The International Standard Book Number (Summary — 451) 439 JANINA PELCOWA: Bibliographical standardization in Poland in the years 1963-1971 (Summary — 469) 453 MAKARY SIERADZKI: Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972) (Summary — 475) 471 Reports The 2nd Congress of Polish Science. On the work of the Information and Scientific Documentation Subsection (Leon Łoś) 477 International Symposium on Library Systems (Prague, 26th Nov. — 2nd Dec. 1972) (Jadwiga Kołodziejska) 485 46 Aslib Annual Conference (Sheffield, 24— 27 Sept. 1972) (Ewa Suchodolska) 490 Book Reviews 493 News from the Polish Library Association 511 Obituary 517 News from the country 521 News from abroad 523 Publications received 528 Our contributors 529