Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1989, z.3 Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1989
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego Wywiad z doc. dr hab. Ireną Bar-Święch, bibliotekoznawcą, nestorem bibliotekarstwa polskiego (Barbara Sordylowa, Władysława Wójcik) 209 Autobibliografia (Irena Bar-Święch) 218 Artykuły ZBIGNIEW ŻMIGRODZKI: Dziesięć „grzechów głównych" współczesnego bibliotekarza 223 JACEK WOJCIECHOWSKI: Wiedza o czytelnictwie 233 JADWIGA SADOWSKA: Metodyka opracowania przedmiotowego w polskich bibliotekach uniwersalnych 241 BARBARA SORDYLOWA: Współpraca międzynarodowa w bibliologii i naukach pokrewnych 251 Doniesienia. Komunikaty Biblioteka Niemiecko-Polskiego Instytutu w Darmstadt (Ryszard Ergetowski) 261 Sprawozdania Konferencja bibliotekarzy zbiorów kartograficznych (Uppsala — Sztokholm, 12-16 września 1988) (Jadwiga Bzinkowska) 263 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Międzynarodowa współpraca bibliotek International library cooperation. 10th Anniversary Essen Symposium. Essen 1988 (Wanda Pindlowa) 265 Opracowanie przedmiotowe Jadwiga Ćwiekowa: Opracowanie tematyczne piśmiennictwa. Język haseł przedmiotowych. Katalog przedmiotowy. Warszawa 1988 (Jadwiga Sadowska) 269 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Łaskarzewska) 272 Z życia SBP Protokół posiedzenia plenarnego ZG SBP w dn. 22.11.1988 r. (Juliusz Wasilewski) 277 Kronika krajowa , 281 Kronika zagraniczna 284 Wydawnictwa otrzymane 287 Autorzy 288 CONTENTS Creators of Polish librarianship An interview with Irena Bar-Święch, Ph. D., reader in library science and senior librarian (Barbara Sordylowa, Władysława Wójcik) 209 Autobibliography (Irena Bar-Święch) 218 Articles ZBIGNIEW ŻMIGRODZKI: The „deadly sins" of a contemporary librarian (Summary — 231) 223 JACEK WOJCIECHOWSKI: Knowledge of readership (Summary — 239) 233 JADWIGA SADOWSKA: Methodology of subject classification in Polish general libraries (Summary — 250) 241 BARBARA SORDYLOWA: International cooperation in bibliology and related sciences (Summary — 259) 251 Communications Library of German-Polish Institut in Darmstadt (Ryszard Ergetowski) 261 Reports Conference of librarians of carthographic collections (Uppsala — Stockholm, September 12-16, 1988) (Jadwiga Bzinkowska) 263 Reviews 265 News from the Polish Library Association 277 News from the country 281 News from abroad 284 Publications received 287 Contributors 288