Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1934, z.3 Związek Bibliotekarzy Polskich, Kraków

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Kuntze, Edward. Red.
Data wydania: 1934
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ ZESZYTU: Artykuły: M. Łodyński: Zagadnienie dubletów w reformie bibljotecznej Komisji Edukacji Narodowej 149 Recenzje: Hove Julien Van, Fernand Remy, Jean F. Vanderheljden, Regles catalographiques a l'usage des bibliotheques de Belgique. Catalogue alphabetique d'auteurs et d'anonymes. Bruxelles 1933 (Stanisław Piotr Koczorowski) / Łomkowskij N. M. i Popowa Je. E., Instrukcija po sostawleniju ałfawitnogo katałoga. Leningrad 1933 (A. S.) / Przepisy katalogowania w bibljotekach polskich. I. Alfabetyczny katalog druków. Warszawa 1934 (Adam Łysakowski) 165 Przegląd czasopism: Niemcy (Jan Baumgarten) / Czechosłowacja (Jan Miśkowiak) 183 Kronika: I. Wiadomości urzędowe: Mianowanie Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska I i II kategorji w państwowej służbie bibljotecznej 188 II. Z życia bibijotek: Działalność polskich bibijotek uniwersyteckich w okresie sprawozdawczym 1932/33 (Michał Ambros) / Wystawa Mickiewiczowska «Stulecie Pana Tadeusza» w Bibljotece Uniwersyteckiej w Wilnie 189 III. Sprawy Związku Bibljotekarzy Polskich: Sprawozdanie roczne Koła Warszawskiego Z. B. P. za okres od 1/1 do 31/XII 1933 r 204 IV. Z ruchu bibljotekarskiego: Z życia bibijotek pruskich w r. 1932 (J. G.) / Wiadomości z terenu Wileńskiego Koła Z.B. P. (Anna Zajewska) 206