Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1977, z. 2 Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, bibliologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dembowska, Maria. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 1977
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

A r t y k u ł y

KONRAD FIAŁKOWSKI: Główne kierunki prac naukowo-badawczych i projektowych dla systemu SINTO

JANINA WILGAT: Bibliografia polska 1901-1939

LILIANNA MANUELA MOLL: Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach 1945-1975

Opinie Poglądy. Propozycje

MARIA DEMBOWSKA: Informacja naukowa i informatyka

S p r a w o z d a n i a

XLII Sesja Rady Głównej IFLA, Lozanna 22-28 sierpnia 1976 (Jadwiga Kołodziejska)

XVI Sesja plenarna ISO/TC 46, Bruksela 3-7 maja 1976 (Barbara Karamać)

R e c e n z j e

Normy dla bibliotek

F. N. Withers: Normes pour 1’śtablissement des services de bibliotheque. Paris 1975 (Irena Brachel)

Bibliotekarstwo w Związku Radzieckim

K. J. Abramov: Biblioteónoe stroitel’stvo w pervye gody Sovetskoj vlasti. Moskva 1974 (Jadwiga Kołodziejska)

Przegląd piśmiennictwa i wydawnictw informacyjnych krajowych (Alicja Olejnik)

Z ż y c i a SBP

OGOLNOKRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW. STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH Rzeszów 19-20 czerwca 1976

WITOLD STANKIEWICZ: Aktualne zadania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Sprawozdanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za okres 1.10.1972-20.6.1975

Protokół Ogólnokrajowego zjazdu delegatów S B P

Uchwała Ogólnokrajowego zjazdu delegatów S B P