Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 1987, nr2 Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej PAN

Temat i słowa kluczowe : języki informacyjne, systemy informacyjne, informatologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.
Data wydania: 1987
ISSN: 0324-8194
Język: pol

 

Opis:

1. K. Siwek: Systemy informacji o badaniach naukowych 3 2. R. Hancko: System Informacji o Gospodarce Żywnościowej. Zagadnienia Metodyczne i organizacyjne 35 3. Z. Hensel, B. Krygier: Opracowania danych z badań archeologicznych przy zastosowaniu metod komputerowych 57 4. L. Svabova: Optymalizacja Systemu Informacji Naukowej m Czechosłowackiej Akademii Nauk 67 5. O. Sadowska: Indeksy systematyczne do katalogów przedmiotowych 81 Materiały i przyczynki 1. E. B. Zybert: EURYDICE - Sieć informacji w zakresie polityki oświatowej 93 2. M. Grabowska: Zautomatyzowane katalogi centralne w bibliotekach USA 103 3. L. W. SacharnyJ: środki lingwistyczne systemu RASPRI 121 Recenzje i omówienia 1. Informacja naukowa w Polsce - A. Sitarska 131 2. Odpowiedz Recenzentce. Czy to Jest recenzja mojej książki? - B. Sordylowa 141 3. Systemy informacji - metody badania - E. Artowicz 145 Kronik a 1. XII Posłodzenie Rady Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych. Bratysława, 18-22.05.1987 r. - O. Lenart 149 2. Potrzeby informacyjne, problemy i możliwości w porównawczych badaniach z zakresu nauk społecznych. VI Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe. Moskwa, 5-9.04.1987 r. - E.B. Zybert 157 3. X Posiedzenie Grupy Roboczej ECSSID do Spraw Informacji o Badaniach w Toku. Boston Spa /W. Brytania/, 17-19.09. 1987 r. - O. Lenart 160 4. Prognoza rozwoju współpracy bibliotek i ośrodków informacji naukowej akademii nauk krajów socjalistycznych do 2000 roku. Sympozjum naukowe i konferencja organizacyjna. GOhren - Lebbin, 14 - 17.10.1987 r. - 3. Lenart 162 CONTENTS 1. K. Siwak: Information Systems on Scientlfic Research 3 2. R. Hancko: National Information System on Food Economy. Methodological and Managerlal Problems 35 3. Z. Hensel, B. Krygier: Working Out of Data in the Field of Archaology with Using of Computera Tools 57 4. L. Svabova: Improvement of the Scientlfic Information System of the Czechoslovak Academy of Sciences 67 5. O. Sadowska: Systematlc Indexes for Subject Catalogues 81 Materials and Contributions 1. E. B. Zybert: EURYDICE - Information Network in Educational Policy 93 2. M. Grabowska: Conputerized Central Catalogues at the US Libraries 103 3. L. V. Sacharnyj: Llnguistic Tools of the RASPRI System.. 121 Reviews and Surveys 1. Scientific Information In Poland - A. Sitarska 131 2. Respons to the Reviewer. Is this the Review of wy Book?- B. Sordylowa 141 3. Information Systems - Research Hethode - E. Artowlcz 145 Chronicle