Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1931, z.2-4 Kraków, Związek Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Kuntze, Edward. Red.
Data wydania: 1931
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ ZESZYTU: Artykuły: Józef Grycz: Bibljoteka Narodowa na drugim etapie działalności 109 Miscellanea: Pierre Qavid: Bibljoteka Wikarjuszów w katedrze krakowskiej 137 Recenzje: Łodyński Marjan, Katalogowanie i inwentaryzowanie wydawnictw kartograficznych (projekt instrukcji). Warszawa 1931 (Dr Karol Buczek) / [Tobolka Zdenek Dr], Pravidla hesloveho katologu vecneho. Redakce z r. 1930. V Praze 1930 (Ad. Łysakowski) / Gębarowicz Mieczysław, Katalog rękopisów Bibljoteki im. G. Pawlikowskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1929. Lewak Adam, Zbiory Bibljoteki Rapperswilskiej, t. I (Katalog rękopisów Bibljoteki Narodowej I). Warszawa 1929. Hornowska Marja, Rękopisy Bibljoteki Ord. Krasińskich, dotyczące dziejów szkolnictwa polskiego. Warszawa 1930 (Kjs. St. Bednarski T. J.) / Rybarski Roman, Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu. Poznań 1928 i 1929. T. I+ 11 (W. Budka) /Jahresberichte des Literarischen Zentralblattes iiber die wichtigsten wisenschaftlichen Neuerscheinungen des deutschen Sprachgebietes. VII Jahrgang 1930. Leipzieg 1931. (Dr Zofja Ciechanowska) / Index bibliographicus. Berlin-Leipzig 1931 (K Dobrowolski) j Wskazówki dla korzystających z Bibljoteki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1929 (W, D.) I Przepisy o organizacji akademickich bibljotek naukowych. Warszawa 1931 (W. D.) 149 Przegląd czasopism: Casopis ceskoslovenskych knihovniku. V Praze 1930. R. IX (s. v-w.) j Slovanska knihoveda. Praha 1931. R. I, zesz. 1-2