Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2000, z.4 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 2000
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego Z drem Henrykiem Sawoniakiem, autorem międzynarodowej bibliografii z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, rozmawia Hanna Zasadowa 271 Artykuły ANNA MACHALSKA-GARBACZ: Problem jakości usług bibliotecznych i informacyjnych w światowym piśmiennictwie bibliotekoznawczym 281 EWA GŁOWACKA: Funkcja informacyjna internetowych stron WWW bibliotek na przykładzie polskich bibliotek uniwersyteckich 291 Z warsztatów badawczych BARBARA KRAJEWSKA-TARTAKOWSKA: Z prac nad „Słownikiem polskich towarzystw naukowych" 303 Doniesienia. Komunikaty Nowa siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej w Lexington [Wanda Pindlowa) 309 Konkurs im. Leona Marszałka 312 Sprawozdania 66. Sesja Rady Głównej i Konferencja Ogólna IFLA (Jerozolima, 13-18 sierpnia 2000 r.) (Jadwiga Kołodziejska) 315 Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji (IAML) (Edynburg, 6-11 sierpnia 2000 r.) (Stanisław Hrabia) 322 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Mecenat kulturalny w Polsce Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce. Studia pod red. Janusza Kosteckiego. Warszawa 1999 (Barbara Bieńkowska) 327 Dzieje drukarstwa w Polsce Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1, Małopolska. Cz. 2, Wiek XVII-XVIII. Vol. 1-2. Praca zbiorowa pod red. Jana Pirożyńskiego. Kraków 2000 (Barbara Bieńkowska) 329 Ze zbiorów Biblioteki Narodowej Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. Pod red. Haliny Tchórzewskiej-Kabata przy współpr. Macieja Dąbrowskiego. Warszawa 2000 (Jan Pirożyński) 332 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) 334 Z prac Biblioteki PAN w Warszawie Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2000 r. (Halina Kozicka-Boguniowska) 341 Kronika krajowa 353 Kronika zagraniczna 358 Wydawnictwa otrzymane 363 Autorzy 364 Roczny spis treści R. 68 2000 (Zest. Krystyna Bełkowska) Creators of Polish librarianship An interview with dr. Henryk Sawoniak, the author of the international bibliography of bibliographies in library and information science (Hanna Zasadowa) 271 Articles ANNAMACHALSKA-GARBACZ: The problems of library and information services quality in the library literature worldwide (Summary - s. 289) 281 EWA GŁOWACKA: Library WWW pages as source of information as exemplified by Polish university libraries (Summary - s. 301) 291 Research works BARBARA KRAJEWSKA-TARTAKOWSKA: From works on “Dictionnary of Polish learned societes" 303 Communications New building for the Lexington University Library (Wanda Pindlowa) 309 Leon Marszałek Contest 312 Reports 66th IFLA Council and General Conference (Jerusalem, August 13-18, 2000) (Jadwiga Kołodziejska) 315 The Conference of the International Association of Music Libraries, Archives and, Documentation Centres (IAML) (Edynburg, August 6-11, 2000) [Stanisław Hrabia) 322 Review 327 Activities of the Library of Polish Academy of Sciences in Warsaw 341 News from the country 353 News from abroad 358 Publications received 363 Contributors 364