Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1990, z.3/4 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.
Data wydania: 1990
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

O PRZYSZŁOŚCI KATALOGÓW BIBLIOTECZNYCH Od redakcji (Maria Lenartowicz) 3 Forum dyskusyjne Przeglądu Bibliotecznego (Oprac. Maria Lenartowicz, Hanna Łaskarzewska) 5 Artykuły MARIA LENARTOWICZ: Hasło opisu bibliograficznego 33 TERESA GŁOWACKA: Opracowanie rzeczowe zbiorów z perspektywy zintegrowanych systemów bibliotecznych 47 ZOFIA MOSZCZYŃSKA-PĘTKOWSKA: MARC — format wymiany informacji bibliograficznych 55 MARTA GRABOWSKA: Problemy powstania w Polsce zautomatyzowanych zintegrowanych systemów bibliotecznych 71 TERESA TUROWSKA, KATARZYNA MALICKA: Wykorzystanie katalogów rzeczowych w naukowych bibliotekach uniwersalnych 81 MARIA WROCŁAWSKA: O wprowadzaniu w Polsce nowych zasad opisu bibliograficznego 93 Doniesienia. Komunikaty Opracowanie przedmiotowe wydawnictw ciągłych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego (J. Ewa Serwik-Zielińska) 105 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna łaskarzewska) 109 Z życia SBP Protokół posiedzenia plenarnego ZG SBP w dn. 7.6.1989 (Juliusz Wasilewski) . 113 Protokół posiedzenia plenarnego ZG SBP z udziałem przewodniczących zarządów okręgów w dn. 28.9.1989 (Juliusz Wasilewski) 114 Plan pracy ZG SBP na II półrocze 1989 r. i 1990 r 117 Sprawozdanie z działalności ZG SBP w okresie 17.5-31.11 1989 r 119 Sprawozdanie z działalności Sekcji, Komisji i Zespołów ZG SBP w 1989 r. 124 Sprawozdanie finansowe SBP za 1989 r. 126 Protokół posiedzenia plenarnego ZG SBP z udziałem przewodniczących zarządów okręgów w dn. 20.4.1990 (Juliusz Wasilewski) 128 Deklaracja ZG SBP uchwalona na posiedzeniu plenarnym w dn. 20.4.1990 . . 132 Uchwały ZG SBP podjęte na posiedzeniu plenarnym z udziałem przewodniczących zarządów okręgów SBP 133 Listy do Redakcji Sprostowanie (Maria Brykczyńska) 135 Kronika krajowa 137 Kronika zagraniczna 142 Wydawnictwa otrzymane 146 Autorzy 148 CONTENTS ON THE FUTURE OF LIBRARY CATALOGUES Editorial note (Maria Lenartowicz) 3 The discussion forum of Przegląd Bibioteczny 5 Articles MARIA LENARTOWICZ: Heading of bibliographic description (Summary — 45) 33 TERESA GŁOWACKA: Subject indexing in integrated library systems (Summary — 54) 47 ZOFIA MOSZCZYNSKA-PĘTKOWSKA: MARC exchange format (Summary — 70) 55 MARTA GRABOWSKA: Conditions for creating automated integrated library systems in Poland (Summary — 80) 71 TERESA TUROWSKA, KATARZYNA MALICKA: Using of subject catalogues in generał scientific libraries (Summary — 92) 81 MARIA WROCŁAWSKA: Introducing new principles of bibliographic description in Poland (Summary — 104) 93 Communications Subject description of serials in Łódź UnWersity Library (/. Ewa Serwik-Zielińska) 105 Reviews 109 News from the Polish Library Association 113 Letters to the Editor 135 News from the country 137 News from abroad 142 Publications received 146 Contributors 147