Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1999, z.3 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 1999
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły MARIA MAGDALENA BIERNACKA: ESTC w Polsce 127 WIKTOR GAWARECKI: Czasopisma elektroniczne: charakterystyka i próba klasyfikacji 141 ANNA PALUSZKIEWICZ: Rola Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych 149 URSZULA WOJTASIK: Zakup oraz wykorzystanie książek zagranicznych w bibliotekach akademickich w Polsce 157 Doniesienia. Komunikaty Szwajcarska Biblioteka Europy Wschodniej (SOB) (Andreas i Barbara Lothamer) 167 Sprawozdania Międzynarodowa konferencja „Wiedza o książce w nauce i dydaktyce" (Warszawa, 16-17 listopada 1999 r.) (Janusz Kostecki) 169 Międzynarodowe seminarium „Budynki bibliotek w zmieniającym się środowisku (Szanghaj, 15-19 sierpnia 1999 r.) (Henryk Hollender) 174 I Ogólnopolska konferencja bibliotek wyższych szkół niepaństwowych (Poznań, 22-23 kwietnia 1999 r.) (Stefan Kubów) 179 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Słownik encyklopedyczny informacji i dokumentacji. Dictionnaire encyclopediąue de l'information et de la documentation. Paris 1997 (Eugeniusz Ścibor) 183 Bibliologia. Bibliografia. Bibliotekoznawstwo. Informacja naukowa Maria Dembowska: Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa. Wybór prac. Warszawa 1999 (Jacek Wojciechowski) 185 Bibliotekarstwo Jacek Wojciechowski: Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany. Kraków 1999 (Jerzy Ratajewski) 188 Nowe publikacje Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur... Vol. 1. Wratislaviae 1998 Polonika zagraniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu Informator. Wrocław 1998; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Powódź 1997 i w rok po powodzi. Wrocław 1998 (Stefan Kubów) 195 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) 198 Z prac Biblioteki PAN w Warszawie Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 1998 r. (Halina Kozicka-Boguniowska) 203 Z życia SBP Informacja o realizacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 15 czerwca 1997 r. Oraz Program działania SBP na lata 1997-2001 (Janina Jagielska) 213 Uchwały IV Forum SBP 1998 216 IV Forum SBP '98 „Nowy podział administracyjny kraju od 1999 r. a struktura organizacyjna okręgów SBP (1975-1998)" (Janusz Ambroży, Janusz Nowicki, Edward Jakimowicz) 221 Z żałobnej karty Jerzy Zathey (1911-1999) (Marian Zwiercan) 225 Janusz Kapuścik (1932-1999) (Halina Dusińska, Hanna Tadeusiewicz) 232 Pożegnanie Przyjaciela (Maria Dembowska) 240 Stanisław Grzeszczuk (1934-1999) (Wanda Pindlowa) 241 Wiesław Bieńkowski A926-1999) (Maria Kocójowa) 243 Kronika krajowa 247 Kronika zagraniczna 253 Wydawnictwa otrzymane 257 Autorzy 258 CONTENTS Articles MARIA MAGDALENA BIERNACKA: ESTC in Poland (Summary - s. 138) 127 WIKTOR GAWARECKI: Digital journals: generał characteristics and technology (Summary - s. 147) 141 ANNA PALUSZKIEWICZ: Importance of Union Authority File (Summary - s. 155) 149 URSZULA WOJTASIK: Acąuisition and use of foreign monographs in Polish academic libraries (Summary - s. 166) 157 Communications Schweizerische Osteuropabibliothek (SOB) (Andreas and Barbara Lothamer) 167 Reports International conference "Book science in science and didactics" (Warsaw, November 16-17, 1999) (Janusz Kostecki) 169 International seminar "Library buildings in changing environment" (Shanghai, August 15-19, 1999) (Henryk Hollender) 174 1st Conference on non-governmental academic libraries (Poznań, April 22-23, 1999 (Stefan Kubów) 179 Reviews 183 Activities of the Library of Polish Academy of Sciences in Warsaw 203 News from Polish Library Association 213 Obituary 225 News from the country 247 News from abroad 253 Publications received 257 Contributors 258