Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 2 Wydawnictwo SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : systemy informacyjne, informatologia, języki informacyjne,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red., Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Data wydania: 2006
ISSN: 0324-8194
Język: pol

 

Opis:

W numerze artykuły dotyczące: bibliologia w klasyfikacjach biblioteczno-bibliograficznych, Indeksowanie w XXI wieku ewolucja i współczesne funkcje pojęcia, Dublin Core czyli metadane w nowej formie, Walka z piractwem audiowizualnym w sieci Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Krystyna Sułwińska BIBLIOLOGIA W KLASYFIKACJACH BIBLIOTECZNO-BIBLIOGRAFICZNYCH Jarosław Pacek INDEKSOWANIE W XXI WIEKU EWOLUCJA I WSPÓŁCZESNE FUNKCJE POJĘCIA Agnieszka Filipek DUBLIN CORE. CZYLI METADANE W NOWEJ FORMIE Aleksandra Legeżyńska DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETÓW W POLSCE - PROBLEMY REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ Jerzy Kunikowski WALKA Z PIRACTWEM AUDIOWIZUALNYM W SIECI Małgorzata Korczyńska-Derkacz KSIĄŻKA NAUKOWA W POLSCE W LATACH 1991-2005 - TENDENCJE ROZWOJOWE II. RECENZJE I OMÓWIENIA STATYSTYKA WYDAWNICTW W POLSCE (Małgorzata Korczyńka-Derkacz) III. KRONIKA VIII WARSZTATY W BIBLIOTECE NARODOWEJ - JEDNA Z FORM DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OPRACOWANIA RZECZOWEGO PRZY ZG SBP (Anna Stanis) ORGANIZACJA WIEDZY NA POTRZEBY GLOBALNEGO SPOŁECZEŃSTWA UCZĄCEGO SIĘ. IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ISKO Wiedeń, 4-7 lipca 2006 r. (Wiesław Babik) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 (Robert Brzóska) I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Krystyna Sułwińska BIBLIOLOGY IN LIBRARY AND BIBLIOGRAPHICAL CLASSIFICAITONS Jarosław Pacek INDEXING IN THE 21 ST CENTURY. EVOLUTION AND A MODERN ROLE OF THE CONCEPT Agnieszka Filipek DUBLIN CORE - A NEW FORM OF METADATA Aleksandra Legeżyńska PUBLICATIONS OF RESEARCHERS FROM THE POLISH UNIVERSITIES - PROBLEMS OF ELECTRONIC REGISTRATION Jerzy Kunikowski FIGHTING AN AUDMSUAL PIRACY IN THE NET Małgorzata Korczyńska-Derkacz RESEARCH BOOK IN POLAND IN 1991-2005. TRENDS OF DEVELOPMENT II. REVIEWS STATISTICS OF POLISH PUBLISHERSE (Małgorzata Korczyńska-Derkacz) III. CHRONICLE 8TH WORKSHOP IN THE NATIONAL LIBRARY AS A FORM OF ACTMTY OF THE PLA COMMISSION FOR INDEXIN (Anna Stanis) KNOWLEDGE ORGANIZATION FOR THE GLOBAL LEARNING SOCIETY. 9TH INTERNATIONAL ISKO CONFERENCE. WIEN, JULY 4-7, 2006 (Wiesław Babik) ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF LIBRARY ANDI NFORMATION SCIENCE, WARSAW UNIVERSITY. FOR THE ACADEMIC YEAR 2005-2006 (Robert Brzóska)