Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1952, z. 2-3 Warszawa, Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo,
Autorzy: Horodyski, Bogdan. Red.
Data wydania: 1952
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Do wszystkich bibliotekarzy polskich - Aux tous les bibliothecaires polonais 113 Artykuły - Articles: Po Ogólnokrajowej Naradzie Bibliotekarzy - Apres la Conference des Bibliothecaires Polonais 115 TADEUSZ REMER: Oblicze Biblioteki Lenina - L'aspect de la Bibliotheque de Lenine 127 STEFAN KOTARSKI: Biblioteki naukowe w Czechosłowacji - Les bibliothecjues savantes en Tchecoslovaquie 140 HALINA CHAMERSKA: Z zagadnień bibliotekarskiej służby informacyjnej - Les problemes du service d'information dans les bifoliotheques 153 ANDRZEJ WYCZAŃSKI: Dwa lata pracy Stacji Mikrofilmowej Biblioteki Narodowej - Deux annees de travail du Centre des Microfilms de la Bibliotheque Nationale 162 Miscellanea: MARIAN ŁODYŃSKI: Hugo Kołłątaj a bibliotekarstwo polskie - Hugo Kołłątaj et les bibliotheques en Pologne 183 ANNA LEWICKA-KAMINSKA: Inkunabuł Biblioteki Jagiellońskiej nr 2267 źródłem przewrotu w dotychczasowych badaniach nad Gutenbergiem - L'incunable nr 2267 de la Bibliotheque Jagellonne source de revolution dans les recherches sur Gutenberg 222 WŁADYSŁAW PIASECKI: Serwis dokumentacyjny Karola Estreichera dla Zygmunta Kaczkowskiego - Service de documentation de Karol Estreicher pour Zygmunt Kaczkowski 232 Recenzje - Comiptes rendus: KAUFMAN I. M.: Russkije biograficzeskije i biobibliograficzeskije słowari. Moskwa 1950. (P. N. Bierkow i K. R. Simon) ZAPISKI OTDIEłA RUKOPISJEJ. Wyp. 11. Moskwa 1950 (Bogumił Stanisław Kupść). GRYCZ JOZEF: Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951 (Jan Muszkowski). HLEB-KOSZAŃSKA HELENA, KOTWICZOWNA MARIA: Bibliografia utworów Joachima Lelewela. Wrocław 1952. (Helena Więckowska). Przegląd Bibliograficzny Wydawnictw Gospodarczych. Warszawa, R. 1-6: 1947-1952 (Stefania Skwirowska) 236 Wspomnienia - Necrologie: Franciszek Smolka (P. R.) 270 Konika - Chronique: Wiadomości urzędowe - Communications officielles 274 Z życia - Les actualites: Zobowiązania 1-majowe. O konserwacji zabytków papierowych (A. G.) Ośrodek informacyjno-bibliograficznj B-ki Uniw. w Warszawie (M. G.). Ziemie Śląska i Pomorza w dawnej i nowej kartografii. Wystawa w B-ce Publ. m. Warszawy (Bogdan Horodyski) 276 Sprawy Związku - L' a c t i v i t e de l'Association des Bibliothecaires et Archivistes Polonais: Plenum Zarządu Gł‚. ZB i AP z dn. 15.VI.1952. Zagajenie dyskusji w czasie plenum Zarządu Gł (Janina Kraczkiewicz) 290 Resumes