Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1934, z.4 Związek Bibliotekarzy Polskich, Kraków

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Kuntze, Edward. Red.
Data wydania: 1934
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ Artykuły: V Eustachy Gaberle: Trzeci polski «egzemplarz bibljoteczny» 213 Miscellanea: Wanda Żurowska : Z dziejów egzemplarza obowiązkowego dla Bibljoteki Jagiellońskiej w pierwszej połowie XIX w. 231 Recenzje: Indeks do Urzędowego Wykazu Druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Rok 1931. Warszawa 1934. (Stefan Vrtel-Wierczyński) j Leroquais, V. Abbe, Les breviaires manuscrits des bibliotheques publiques de France. Paris 1934. (St. M. Sawicka) Bibliographie zur neuen ósterreichischen Biographie unter Mitarbeit von Dr. Jaroslav Sutnar und Dr. Julius Stockinger zusammengestellt von Hanns Bohatta. Wien [1925]. (Ksawery Świerkowski) / Polemika (Alodja Kawecka) 236 Przegląd czasopism: Francja (Dr. Bożenna Szalc-Golska) / Niemcy (Jan Baumgart) 246 Kronika: I. Z życia bibljotek: Bibljoteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (K Sarnecka) / Wystawa Orjentalistyczna we Lwowie (A. J.) Cenne rękopisy i druki w zbiorach prof. Stasiaka (Eugenjasz Staszkiewicz) / Wystawa włoskich rękopisów iluminowanych w Bibljotece Jagiellońskiej /Wystawy kartograficzne (Władysława Około-Kułakowa) / Wystawa Grafiki Szwedzkiej / Wystawa Stulecie Pana Tadeuszaw Zakładzie Nar. im. Ossolińskich / Dwie nowe bibljoteki podręczne (Eustachy Gaberle) j Muzeum Sztuki Żydowskiej we Lwowie / Jubileusz Dr. Ludwiki Dobrzynskiej-Rybickiej 254 II. Sprawy Związku Bibljotekarzy Polskich: Rada Związku B. P 272 III. Z ruchu bibljotekarskiego: Katalogowanie rękopisów bibljotecznych (Luźne uwagi). (Adam Lewak) 273