Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1996, z.4 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 1996
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły MARIA LENARTOWICZ: Zagadnienia retrokonwersji katalogów bibliotecznych w Polsce 259 ANNA OGONOWSKA: Retrokonwersja katalogów bibliotecznych 265 MARIA ŚLIWIŃSKA: Retrospektywna konwersja katalogów bibliotecznych za granicą 281 ZOFIA GŁOWACKA: Retrokonwersja katalogów w Bibliotece Narodowej Francji 293 EWA KRYSIAK: Retrokonwersja centralnych katalogów prowadzonych przez Bibliotekę Narodową: piśmiennictwa zagranicznego oraz czasopism polskich 307 ANNA PALUSZKIEWICZ: Propozycja ułatwienia retrospektywnej konwersji katalogów współpracujących bibliotek akademickich 315 ZOFIA MOSZCZYŃSKA-PĘTKOWSKA: Konwersja katalogów Biblioteki Sejmowej 323 Doniesienia. Komunikaty Wybrane problemy konwersji rekordów formatu MARC BN na format USMARC (Beata Kierwiak) 337 Retrokonwersja katalogów w Bibliotece Ośrodka Studiów Amerykańskich (Elżbieta Grudziewska) 342 Sprawozdania 62 Konferencja Ogólna IFLA (Pekin, 21-31 sierpnia 1996 r.) (Jadwiga Kołodziejska) 347 Integracja środowiska bibliotekoznawców i informatologów z wyższych uczelni w Polsce. Naukowe konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe Instytutów/Katedr/Zakładów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (Kraków, 1995-1996) (Maria Kocójowa) 353 Seminarium Eurovoc'96 w Bibliotece Sejmowej (Warszawa, 28-29 października 1996 r.) (Ewa Chmielewska-Gorczyca) 357 Drogi rozwoju i kierunki współpracy bibliotek medycznych (Warszawa, 16-18 maja 1996 r.) (Rosława Ran-Rokicka) 359 Sesja Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów Wolnomularskich (Poznań/Ciążeń, 23-26 maja 1996 r.). Wystawa „Książka wolnomularska XVIII i XIX wieku" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (Poznań, maj — wrzesień 1996 r.) (Andrzej Karpowicz) 361 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Ludzie książki Janusz Kapuscik: W kręgu lekarzy, uczonych i bibliofilów. Warszawa 1993 (Zdzisław Gębołyś) 365 Format SAFO BS SAFO BS. Oprać. Z. Moszczyńska. Warszawa 1995 (Jerzy Franke) 367 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) 372 Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) 374 Z życia SBP Memoriał III Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie bibliotek na wsi (Poznań, 5 listopada 1996 r.) 381 Z żałobnej karty Leon Marszałek (1912-1996) (Mirosława Kocięcka) 385 Andrzej Gromek (1932-1996) (Janusz Śach - Halina Ganińska) 388 Lech Bieliński (1936-1996) (Krystyna Bełkowska) 393 Kronika krajowa 395 Kronika zagraniczna 399 Wydawnictwa otrzymane 403 Autorzy 404 Roczny spis treści R. 64 1996 (Zest. Krystyna Bętkowska) CONTENTS RETROCONVERSION OF LIBRARY CATALOGUES. SELECTED PROBLEMS Articles MARIA LENARTOWICZ: Problems of retroconversion of library catalogues in Poland (Summary — s. 263) 259 ANNA OGONOWSKA: Retroconversion of library catalogues (Summary — s. 279) 265 MARIA ŚLIWIŃSKA: Retrospective conversion of library catalogues in foreign coutries (Summary — s. 292) 281 ZOFIA GŁOWACKA: Retroconversion of the National Library of France catalogues (Summary — s. 306) 293 EWA KRYSIAK: Retroconversion of the union catalogues maintained by the National Library in Warsaw: of foreign monographs and serials and of Polish serials (Summar — s. 314) 307 ANNA PALUSZKIEWICZ: A proposal of simplification of the retrospective conversion of cooperating academic library catalogues (Summary — s. 322) 315 ZOFIA MOSZCZYNSKA-PĘTKOWSKA: Conversion of the Parliament Library catalogues (Summary — s. 335) 323 Comunications Issues in MARC BN — USMARC conversion (Beata Kierwiak) 337 Retroconversion of the Center of American Studies Library catalogues (Elżbieta Grudziewska) 342 Reports The 62"* IFLA General Conference (Pekin, August 21-31, 1996) (Jadwiga Kołodziejska) 347 Integration of the academic library and information scientists community in Poland. National and international scientific conferences organized by librarianship and information science institutes in 1995/1996) (Maria Kocójowa) 353 Eurovoc'96 seminar in the Parliament Library (Warsaw, October 28-29, 1996) (Ewa Chmielewska-Gorczyca) 357 Directions for cooperation of medical libraries (Warsaw, May 16-18 1996) (Rosława Ran-Rokicka) 359 European Free Masonie Museums Society Session (Poznań/Ciążeń, May 23-26, 1996). The exhibition „Free masonie book in 18 and 19th century" (Poznań, May-September 1996) (Andrzej Karpowicz) 361 Review 365 News from the Polish Library Association 381 Obituary 385 News from the country 395 News from abroad 399 Publications received 403 Contributors 404