Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 1988, nr2 Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej PAN

Temat i słowa kluczowe : informatologia, systemy informacyjne, języki informacyjne,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.
Data wydania: 1988
ISSN: 0324-8194
Język: pol

 

Opis:

1. Verkoeyen C.M.R.: Holenderski narodowy system informacji dla edukacji 3 2. Pindlowa W.: Badania informetryczne wpływu informacji naukowej na inne nauki społeczne na podstawie piśmiennictwa polskiego 29 3. Ohnsorge D.: Systemy ekspertowe 55 4. Sadowska J.: Hasło przedmiotowe jako adnotacja i klucz wyszukiwawczy w systemach tradycyjnych i zautomatyzowanych 73 Materiały i przyczynki 1. Sadowska J.: Bariery rozwoju automatyzacji działalności informacyjnej 93 2. Woźniak J: Potrzeby informacyjne (przegląd literatury) 107 3. Chmielewska-Gorczyca E.: Prezentacja informacji w katalogach on-line 123 4. Zybert E.B.; Europejski System Dokumentacji i Informacji w Dziedzinie Oświaty - osiągnięcia i perspektywy 153 5. Murasik P.: Uniwersalny format wymiany danych bibliograficznych 165 Recenzje i omówienia Źródła informacji dla nauk biologicznych - K. Siwek Kronika 1. XIII Posiedzenie Rady Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych. Praga 23 - 26 maja 1988 r. – J. Lenart 2. Międzynarodowe seminarium polsko-bułgarskie na temat "Aktualne problemy informacji naukowej". Jabłonna. 4-5 października 19B8 roku - E. Chmielewska-Gorczyca 3. Wykorzystanie techniki komputerowej w bibliotekach - konferencja międzynarodowa. Bańska Bystrzyca, 8-10 listopada 1988 r. - J. Sadowska Hanna Uniejewska (1921-1988) - A. Zabielska-Helle CONTENTS 1. Verkoeyen C.M.R.: The Dutch National Information System for Education 3 2. Pindlowa W.: Informetric Investigation of the Influence of Scientific Information on the Other Social Sciences on the Basis of the Polish Literary Output 29 3. Ohnsorge D.: Expert Systems 55 4. Sadowska J.: The Subject Headings as the Annotation and the Searching-Key in the Traditional and Automatized Systems 73 Materials and Contributions 1. Sadowska J.:The Sarriers in the Development of Automatization of Information Activities 2. Woźniak J.:Information Needs (The Review of Literaturę) . 107 3. Chmislewska-Gorczyca E.: Representation of Information in On-line Catalogues 123 4. Zybert E.B.: The European System of Documentation and Information in the Field cf Education 153 5. Murasik P. The Universal Exchange Format for Bibliographic Data 165 Reviews and Surveys The Information Sources for Biological Sciences - K. Siwek 187 Chronicle Hanna Uniejewska (1921-19E8) 209