Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2 Warszawa, Wydawnictwo SBP

Temat i słowa kluczowe : informatologia, systemy informacyjne, języki informacyjne,
Autorzy: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red.
Data wydania: 2002
ISSN: 0324-8194
Język: pol

 

Opis:

I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Sadowska Jadwiga - ADAM ŁYSAKOWSKI - BIBLIOTEKARZ BIBLIOGRAF. BIBLIOLOG Dimcev Aleksandar - BIBLIOTEKI BUŁGARSKIE W DOBIE SIECI GLOBALNEJ Jarmoszuk Zina - POLE SEMANTYCZNE KULTURY W UNIWERSALNYCH JĘZYKACH INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH Babik Wiesław - SZTUCZNE SIECI NEURONOWE JAKO INSTRUMENT KSZTAŁTOWANIA REPREZENTACJI WIEDZY W SYSTEMACH INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH Głowacka Ewa - ROLA PRACOWNIKÓW INFORMACJI W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJACH Kurek-Kokocińska Stanisława - O METODOLOGIĘ BADAŃ PORÓWNAWCZYCH CZASOPISM BIBLIOTEKOZNAWCZYCH I INFORMACYJNYCH Sobielga Jolanta - DYNAMIKA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE ORAZ INFORMACJI NAUKOWEJ Tanewski Paweł - O POTRZEBIE USZCZEGÓŁOWIENIA OKREŚLNIKÓW CHRONOLOGICZNYCH Przybysz Marzena - POLSKA BIEŻĄCA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII I NAUKI O KSIĄŻCE Zawado Hanna - ELEKTRONICZNE WYDAWNICTWA CIĄGŁE W BIBLIOTEKACH II. RECENZJE I OMÓWIENIA SŁOWNIK ENCYKLOPEDYCZNY INFORMACJI, JĘZYKÓW I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH - Eugeniusz Ścibor KLASYFIKACJA - Bożenna Bojar OBRAZ BIBLIOGRAFII POLSKIEJ W LATACH 1945-1996 - Jadwiga Sadowska III. KRONIKA SESJA JUBILEUSZOWA W 50. ROCZNICĘ ŚMIERCI ADAMA ŁYSAKOWSKIEGO - Jadwiga Sadowska MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE. TRADYCJA. STAN OBECNY. PERSPEKTYWY ROZWOJU" - Jolanta Hys KONFERENCJA NA TEMAT HARMONIZACJI TERMINOLOGII W NAUCE O BIBLIOTECE I INFORMACJI W PERSPEKTYWIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO - Jadwiga Sadowska AKREDYTACJA KIERUNKU BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA - Marcin Drzewiecki SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2001/2002 - Robert Brzóska I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Sadowska Jadwiga - ADAM ŁYSAKOWSKI - LIBRARIAN. BIBLIOGRAPHER, BOOK STUDIES SCHOLAR Dimcev Aleksandar - BULGARIAN LIBRARIES IN THE ERA OF GLOBAL NETWORK Jarmoszuk Zina - SEMANTIC FIELD OF CULTURE IN THE UNIVERSAL INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES Babik Wiesław - ARTIFICIAL NEURONE NETWORKS AS THE TOOL OF SHAPING REPRESENTATION OF KNOWLEDGE IN THE INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS Głowacka Ewa - ROLE OF INFORMATION PROFESSIONALS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANISATIONS Kurek-Kokocińska Stanisława ON COMPARATISTIC METHODOLOGY OF RESEARCH ON LIBRARY SCIENCE AND INFORMATION SCIENCE JOURNALS Sobielga Jolanta - DYNAMICS OF INFORMATION TRANSFER IN LIBRARY SCIENCE AND INFORMATION SCIENCE Tanewski Paweł - ON NEED OF SPECIFICATION OF CHRONOLOGICAL DESCRIPTORS Przybysz Marzena - POLISH CURRENT BIBLIOGRAPHY OF BIBLIOGRAPHY AND BOOK STUDIES Zawado Hanna - ELECTRONIC SERIAL PUBLICATIONS IN LIBRARIES II. REVIEWS ENCYCLOPAEDIC DICTIONARY OF INFORMATION AND INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS AND LANGUAGES - Eugeniusz Ścibor CLASSIFICATION – Bożenna Bojar PICTURE OF POLISH BIBLIOGRAPHY IN THE PERIOD 1945-1996 – Jadwiga Sadowska III. CHRONICLE JUBILEE SESSION ON 50th ANNIVERSARY OF ADAM ŁYSAKOWSKI’S DEATH - Jadwiga Sadowska INTERNATIONAL CONFERENCE ON “INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES. TRADITION, PRESENT SITUATION, FUTURE DEVELOPMENT PROSPECTS" - Jolanta Hys CONFERENCE ON HARMONISATION OF TERMINOLOGY IN THE LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE IN THE CONTEXT OF INFORMATION SOCIETY - Jadwiga Sadowska ACCREDITATION OF THE ACADEMIC STUDIES FIELD “LIBRARY SCIENCE AND SCIENTIFIC AND TECHNOLOGIO INFORMATION" - Marcin Drzewiecki REPORT FROM THE ACTMTIES OF THE INSTITUTE OF SCIENTIFIC INFORMATION AND BOOK STUDIES, WARSAW UNIVERSITY IN THE ACADEMIC YEAR 2001/2002 - Robert Brzóska