Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 Warszawa, Wydawnictwo SBP

Temat i słowa kluczowe : języki informacyjne, systemy informacyjne, informatologia,
Autorzy: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red.
Data wydania: 1998
ISSN: 0324-8194
Język: pol

 

Opis:

I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Bożenna Bojar, Wiesław Babik, METODA CIĄGÓW DEFINICYJNYCH — MOŻLIWOŚCI JEJ WYKORZYSTANIA W SYSTEMACH INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH 3 Ewa Ciesielska, Elżbieta Stępień, ZASTOSOWANIE TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH W BADANIACH UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK 23 Jolanta Sobielga, PROBLEMY POMIARU EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA INFORMACJI W KSZTAŁCENIU AKADEMICKIM .37 Czesław Daniłowicz, DOKUMENTY ELEKTRONICZNE 55 Wiesław Babik, Bogumiła Rykaczewska-Wiorogórska, TELEMATYKA — KONCEPCJA I WYKORZYSTANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 64 Wiesława Wojtkowska, POTRZEBY INFORMACYJNE UŻYTKOWNIKÓW A JĘZYK INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY SYSTEMU. KOMUNIKAT 0 BADANIACH PROWADZONYCH W BIBLIOTECE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU 74 II. RECENZJE I OMÓWIENIA O RELEWANTNEJ REPREZENTACJI WIEDZY — Bożenna Bojar 78 BIBLIOTEKA A INTERNET — REFLEKSJE NAD KSIĄŻKĄ O INTERNECIE DLA BIBLIOTEKARZY — Wiesław Babik 80 NOWE SPOJRZENIE NA PROBLEMATYKĘ KLASYFIKACJI JAKO JĘZYKA INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZEGO — Wiesław Babik 83 PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 1983-1996. EDYCJA NA CD — Jerzy Franke 85 MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W SYSTEMACH INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH — Wiesław Babik 93 LEKTURY DOPEŁNIAJĄCE: NOWY UMYSŁ CESARZA ROGERA PENROSE'A — Anna Sitarska .96 O OBIEKTOWEJ METODZIE ANALIZOWANIA RZECZYWISTOŚCI — Cezary Dziułka 99 III. KRONIKA KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, BUDAPESZT 1998 — Mikołaj Ochmański 101 ŚWIAT BIBLIOTEKI ELEKTRONICZNEJ. POZNAŃ 1998 — Agnieszka Kozłowska 104 Contens I. THESIS, RESEARCHES, MATERIALS Wiesław Babik, Bogumiła Rykaczewska-Wiorogórska, TELEMATICS — CONCEPT AND USAGE IN INFORMATION SOCIETY 3 Czesław Daniłowicz, ELECTRONIC DOCUMENTS 23 Bożenna Bojar. Wiesław Babik, METHOD OF DEFINITION SEOUENCES — PROSPECTS OF ITS IMPLEMENTATION IN INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS 37 Ewa Ciesielska, Elżbieta Stępień, IMPLEMENTATION OF ROUGH SETS THEORY TO LIBRARY USERS RESEARCH 55 Jolanta Sobielga, PROBLEMS OF MEASURING THE EFFICIENCY OF INFORMATION RETRIEVAL IN ACADEMIC EDUCATION 64 Wiesława Wojtkowska, INFORMATION USERS NEEDS AND THE INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGE OF THE SYSTEM. ANNOUNCEMENT OF RESEARCH PROVIDED AT LIBRARY OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY IN BIAŁYSTOK UNIVERSITY 74 II. REVIEWS ABOUT THE RELEVANT REPRESENTATION OF THE KNOWLEDGE — Bożenna Bojar 78 LIBRARY AND THE INTERNET — SOME THOUGHTS OVER THE BOOK ON INTERNET FOR THE LIBRARIANS — Wiesław Babik 80 NEW APPROACH TO THE PROBLEM OF CLASSIFICATION AS A INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGE — Wiesław Babik 83 „PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY" („BIBLIOGRAPHIC GUIDE") 1983-1996, CD ROM EDITION — Jerzy Franke 85 PROSPECTS OF USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS — Wiesław Babik 93 SUPPLEMENTARY READING TO THE „EMPERO`S NEW BRAIN" BY ROGER PENROSE — Anna Sitarska 96 ABOUT THE SUBJECT ORIENTED ANALYSIS OF THE REALITY — Cezary Dziułka 99 III.CHRONICLE SHAPING OF THE INFORMATION SOCIETY. BUDAPEST 1998 — Mikołaj Ochmański 101 WORLD OF THE ELECTRONIC LIBRARY, POZNAŃ 1998 — Agnieszka Kozłowska 104