Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1977, z. 4 Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, bibliologia,
Autorzy: Dembowska, Maria. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 1977
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ Artykuły EWA PAWLIKOWSKA: Bibliotekarstwo Związku Radzieckiego na łamach czasopism polskich w latach 1927-1939 347 ALEKSANDR GRIGORJEWICZ ZACHARÓW: Problemy centralizacji bibliotek w ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bibliotek Akademii Nauk ZSRR (Zofia Pietrzak) 359 EDWARD PALIŃSKI: Udział bibliotek w Roku Bibliotek i Czytelnictwa w Polsce. Próba podsumowania 369 MARCELI KOSMAN: Dzieje Biblioteki Kórnickiej w świetle dotychczasowych badań 377 Opinie. Poglądy. Propozycje HALINA CHAMERSKA: Uwagi w sprawie prac naukowobadawczych w dziedzinie informacji naukowej 387 Doniesienia System wyszukiwania informacji z zakresu metalurgii żelaza w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wanda Pindlowa) 389 Recenzje Terminologia informacji naukowej Terminologija informatiki. Bibliograficeskij ukazatel' rabot Moskva 1976 (Krystyna Tittenbrun) 393 Nauka o książce K. Migoń: Nauka o książce wśród innych nauk społecznych. Wrocław 1976 (Jadwiga Kołodziejska) 397 Historia bibliotek amerykańskich ( American library history. 1876-1976. Library Trends 1976 Vol. 25 nr 1 (Irena Bednarz-Brachel) 400 Przegląd piśmiennictwa i wydawnictw informacyjnych krajowych (Alicja Olejnik) 404 Z życia SBP Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za okres 1.6.1976—31.3.1977 złożone na posiedzeniu plenarnym ZG SBP dn. 4.4.1977 przez sekretarza generalnego kol. Tadeusza Zarzębskiego 407 Protokół I posiedzenia plenarnego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 4 kwietnia 1977 410 Program działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 1977-1979 415 Z żałobnej karty Jadwiga Połońska-Szczepanowicz, 1916-1977 (Irena Treichel) 421 Jan Niezgoda, 1888-1977 (Kazimierz Zieliński) 422 Kronika krajowa 425 Kronika zagraniczna 427 Autorzy 430 CONTENTS Articles EWA PAWLIKOWSKA: Soviet Union libraries in Polish periodicals 1927— 1939 (Summary — 357) 347 ALEKSANDR GRIGOREVIC ZACHAROV: Problems of centralization of libraries in the Soviet Union (Summary — 367) (Transl. Zofia Pietrzak) 359 EDWARD PALINSKI: Contribution of the libraries to the Polish Year of Libraries and Reading (Summary — 376) 369 MARCELI KOSMAN: The Kórnik Library (Summary — 386) 377 Opinions. Views. Suggestions HALINA CHAMERSKA: Research work in scientific information 387 Communications The system of Information retreval in iron metallurgy in the Main Library of Academy of Mining and Metallurgy in Cracow (Wanda Pindlowa) 389 Reviews 393 News from the Polish Library Association 407 Obituary 421 News from country 425 News from abroad 427 Contributors 430