Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Komputeryzacja i informacja elektroniczna w bibliotekach publicznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne Komputery - zastosowania biblioteczne,
Autorzy: Górska, Elżbieta. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2003
ISBN: ISBN 8389316072
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI Jan Wołosz SŁOWO WSTĘPNE 5 I. PROBLEMY KOMPUTERYZACJI Aleksander Radwański BIBLIOTEKI PUBLICZNE A SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 11 Katarzyna Winogrodzka STAN KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 20 Władysław Kolasa, Michał Rogoż POLSKIE PROGRAMY BIBLIOTECZNE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH. Raport 2002 rok 39 Piotr Boczkowski KATALOGI KOMPUTEROWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH - EFEKTYWNOŚĆ WYSZUKIWANIA 79 II. INFORMACJA ELEKTRONICZNA Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska ROLA BIBLIOTEKI NARODOWEJ W GROMADZENIU I UPOWSZECHNIANIU INFORMACJI ELEKTRONICZNEJ 91 Katarzyna Szustka-Ostapowicz INFORMACJA ELEKTRONICZNA JAKO UZUPEŁNIENIE TRADYCYJNEGO WARSZTATU INFORMACYJNEGO DUŻYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 97 Elżbieta Rogozińska-Bień BIBLIOTEKI PUBLICZNE PUNKTEM DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 121 Christian Hasiewicz ZDOBYWANIE INTERNETOWYCH KWALIFIKACJI. „BIBWEB - INTERNETOWY KURS DLA BIBLIOTEKARZY" 134 III. PROJEKTY REALIZOWANE Henryk Hellender PROJEKT NARODOWEGO UNIWERSALNEGO KATALOGU CENTRALNEGO NUKAT Stan realizacji i perspektywy rozwoju 141 Tomasz Wolniewicz KATALOG ROZPROSZONY POLSKICH BIBLIOTEK - KaRo 149 Marcin Majdecki KOMUNIKAT O PROGRAMACH POMOCOWYCH REALIZOWANCH W WBP W OLSZTYNIE 159 Patryk Białek, Benedykt Węgrzyn PROJEKTY INFORMACJI ELEKTRONICZNEJ W MAŁOPOLSCE 170 Teresa Szymorowska INFOBIBnet - SIEĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 175 IV. BIBLIOGRAFIA REGIONALNA DOKONANIA BIBLIOTEK W PRZYGOTOWANIU BIBLIOGRAFII REGIONALNYCH. Stan na dzień 15 listopada 2002 r. 183 Jolanta Słowik ADAPTACJA FORMATU MARC 21 DLA POTRZEB BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ (PAKIET PROGRAMOWY MAK) 200 PROTOKÓŁ KOMISJI WNIOSKOWEJ 205 AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI 206 CONTENTS Jan Wołosz FOREWORD 5 I. PROBLEMS OF THE AUTOMATION PUBLIC LIBRARIES AND INFORMATION SOCIETY 11 Katarzyna Winogrodzka PRESENT STATE OF THE AUTOMATION IN PUBLIC LIBRARIES 20 Władysław Kolasa, Michal Rogoż POLISH LIBRARY PROGRAMMS FOR SMALL AND MIDDLE LIBRARIES. REPORT 2002 39 Piotr Boczkowski ONLINE CATALOGUES OF PUBLIC LIBRARIES - EFFICACITY OF THE RETRIEVAL 79 II. ELECTRONIC INFORMATION Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska CONSEQUENCE OF THE NATIONAL LIBRARY IN ACQUISITION AND DISSEMINATION OF THE ELECTRONIC INFORMATION 91 Katarzyna Szustka-Ostapowicz ELECTRONIC INFORMATION AS A SUPPLEMENT OF THE TRADITIONAL INFORMATION WORKSHOP OF THE GREAT PUBLIC LIBRARIES 97 Elżbieta Rogozińska-Bień PUBLIC LIBRARIES AS A SPACE OF THE ACCESS TO INTERNET FOR THE LOCAL COMMUNITY 121 Christian Hasiewicz ACQUISISION OF THE INTERNET COMPETENCIES. BIBWEB - INTERNET COURS FOR LIBRARIANS 134 III PROJECTS IN COURSE OF REALIZATION Henryk Hollender PROJECT OF THE NATIONAL UNIVERSAL CENTRAL LIBRARY CATALOGUE NUKAT - PRESENT STATE AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT 141 Tomasz Wolniewicz DIFFUSE CATALOGUE OF POLISH LIBRARIES - KARO 149 Marcin Majdecki REPORT ON THE EUROPEAN UNION PROGRAMMS REALIZATED IN OLSZTYN VOIEVOD PUBLIC LIBRARY 159 Patryk Białek, Benedykt Węgrzyn PROJECTS OF THE ELECTRONIC INFORMATION IN MAŁOPOLSKA 170 Teresa Szymorowska INFOBIBNET - INFORMATION NETWORK FOR POLISH LIBRARIES 175 IV. REGIONAL BIBLIOGRAPHY Elżbieta Stefańczyk PERFORMANCES OF THE LIBRARIES ON PREPARATION OF REGIONAL BIBLIOGRAPHIES. STATE NOVEMBER, 15, 2002 183 Jolanta Słowik ADAPTATION OF THE MARC 21 FORMAT FOR THE NEEDS OF THE REGIONAL BIBLIOGRAPHY TO THE MAK SYSTEM USE 200 MINUTES OF THE MOTION COMMITTEE 205 AUTHORS AND CONFERENCE PARTICIPANTS 206