Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Książka bez barier : materiały z ogólnopolskiej konferencji (Poznań-Stęszew, 18-20 IX 2000 r.) Wydaw. SBP Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne Biblioteki dla chorych i niepełnosprawnych -- Polska,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Nowicki, Janusz. Red.
Data wydania: 2000
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI Od Redaktora 5 Bogdan Szczepankowski CZYTELNICTWO W ŻYCIU OSÓB NIESŁYSZĄCYCH - mity i rzeczywistość 7 Barbara Szychowiak ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU ZAWODOWYM: CODZIENNA I NA SPECJALNE OKAZJE (w relacjach bibliotekarz - osoba niepełnosprawna) 21 Franciszek Czajkowski CZY NAPRAWDĘ BIBLIOTEKA JEST DLA KAŻDEGO? 26 Hanna Żuraw PRAKSEOLOGICZNY MODEL STYMULACJI CZYTELNICTWA WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 37 Irena Borecka KSIĄŻKA BEZ BARIER, KSIĄŻKA BEZ GRANIC 54 Andrzej Woch AUDIODYSKRYPCJA - FILMY DLA NIEWIDOMYCH 66 Małgorzata Czerwińska HALSKI POLSKIEGO TYFLOFILMU 68 Mariusz Kąkolewicz MULTIMEDIALNE ŻRÓDŁA INFORMACJI I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTYWANIA 73 Anna Falkiewicz WALORY AUTOLEKTORA JAKO URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCEGO DO CZYTANIA DRUKU DLA NIEWIDOMYCH 78 Barbara Appel KSIĄŻKI. KTÓRE POMAGAJĄ ŻYĆ-cz. III 81 Lidia Ippoldt KSIĄŻKA BEZ BARIER CZY BARIERY BEZ KSIĄŻKI 86 Irena Borecka KSIĄŻKA O TYM JAK ŻYĆ I CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM 93 Wioletta Grochowiak PRZYGOTOWANIE BIBLIOTEK W WIELKOPOLSCE DO OBSŁUGI CZYTELNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 95 AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI 100 CONTENTS From the editor 5 Bogdan Szczepankowski READING IN THE LIFE OF DEAF PERSONS - MYTHS AND REALITY 7 Barbara Szychowiak ASSERTIVENESS IN PROFESSIONAL LIFE: DAY-TO-DAY SITUATIONS AND SPECIAL OCCASIONS (RELATIONS: LIBRARIANS- HANDICAPPED PERSONS) 21 Franciszek Czajkowski LIBRARY FOR ALL: IS THAT REALLY SO? 26 Hanna Żuraw READING HABITS OF THE HANDICAPPED PERSONS AGAINST THE BACKGROUND OF PARADIGM OF REVALIDATION STANDARDISATION 37 Irena BoreckaBOOK WITH NO BARRIERS, BOOK WITH NO BORDERS 54 Andrzej Woch AUDIO-DESCRIPTION - MOVIES FOR VISUALLY HANDICAPPED PERSON 66 Małgorzata Czerwińska HALSKI OF THE POLISH MOVIES FOR VISUALLY HANDICAPPED PERSON 68 Mariusz Kąkolewicz MULTIMEDIA INFORMATION SOURCES AND PROSPECTS OF THEIR IMPLEMENTATION 73 Anna Falkiewicz ADVANTAGES OF THE AUTO-LECTOR COMPUTER SYSTEM AS DEVICE AIDING PRINT READING FOR VISUALLY HANDICAPPED PERSONS 78 Barbara Appel BOOKS. WHICH HELP TO LIVE - part III 81 Lidia Ippoldt BOOK WITH NO BARRIERS OR BARRIERS WITH NO BOOK 86 Irena BoreckaBOOK ON LIVING AND ENJOYING IT 93 Wioletta Grochowiak LIBRARIES IN WIELKOPOLSKA REGION: PREPARATIONS TO SERVICES FOR HANDICAPPED READERS 95 AUTHORS AND PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE 100