Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2009, z. 4 Warszawa Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliologia prasa bibliotekarstwo,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2009
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW Rocznik 77 2009 zeszyt 4 TREŚCI Artykuły DOROTA CHŁOPKOWSKA: Program Powszechnej Rejestracji Bibliograficznej (Universal Bibliographic Control) u progu XXI wieku 447 KRZYSZTOF MOSKWA: Zasoby informacyjne i narzędzia informatyczne wspomagające e-kształcenie w bibliotece akademickiej. Doświadczenia Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej z różnych form pracy ze zdalnym użytkownikiem 461 ELŻBIETA SZAWERDO: Polonica w węgierskim czasopiśmie Nugat 482 Opinie List prof. Jacka Wojciechowskiego 493 List dra Henryka Hollendra 493 Sprawozdania „Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji". Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Bydgoszcz, 14-15 maja 2009 r.) (Pawef Marzec) 495 „Stare i nowe w bibliotece - współpraca czy konkurencja". Konferencja Naukowa (Łódź, 3-5 czerwca 2009 r.) (Justyna Jerzyk-Wojtecka) 498 „Biblioteki kreują przyszłość: budowanie na kulturowym dziedzictwie". Światowy kongres bibliotek i informacji i 75. Konferencja Generalna IFLA (Mediolan, 23- 27 sierpnia 2009 r.) (Elżbieta B. Zybert) 501 „Patrz wstecz i myśl o przyszłości ". Konferencja towarzysząca 75. Konferencji Generalnej IFLA (Florencja, 20-21 sierpnia 2009 r.) (Wanda Klenczon) 514 „Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych". Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Szczecin, 9-11 września 2009 r.) (Magdalena Przybysz-Stawska) 518 „Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja. Perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy". X Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 22-25 września 2009 r.) (Ewa Chuchro) 520 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Tamara Erickson: Plugged in. The Generation Y Guide to Thriving at Work. Massachusetts 2008 (Iwona H. Pugacewicz) 527 Jolanta Dzieniakowska: Państwowe biblioteki dla nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej. Studium historyczno-bibliologiczne. Kielce 2009 (Adrian Uljasz) . 532 Olga Dąbrowska-Cendrowska: Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2008. Działalność wydawnicza - upowszechniane treści - sposoby oddziaływania na czytelników. Warszawa 2009 (Agnieszka Chamera-Nowak) 536 Jolanta Laskowska: Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej (1945-1989). Gdańsk 2009 (Maja Wojciechowska) 540