Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2009, z. 2 Warszawa Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliologia prasa bibliotekarstwo,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2009
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW Rocznik 77 2009 zeszyt 2 TREŚĆ Artykuły MARZENA ŚWIGOŃ: Library anxiety: teoria, założenia, modele 177 JOLANTA HYS: Reguły pragmatyczne Języka Haseł‚ Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej na przykładzie stosowania tych języków w „Przewodniku Bibliograficznym" 190 MARIA MILLER, MAŁGORZATA WORNBARD: Fotografie w zbiorach cyfrowych - problemy z opracowaniem formalnym i rzeczowym na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej 201 BEATA ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL: Zarządzanie wiedzą w procesie kształtowania relacji z użytkownikiem biblioteki 219 Z warsztatów badawczych BOŻENA JASKOWSKA: Efektywny marketing SEO witryny bibliotecznej w wyszukiwarkach 229 Sprawozdania „Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury". Ogólnopolska Konferencja i Naukowa (Katowice, 15 stycznia 2009 r.) (Bogumiła Warzęchowska) 239 „Jakość usług, bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym". Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 26-27 lutego 2009 r.) (Joanna Kamińska, BEATA ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL) 244 „Znaczenie badań bibliograficznych w księgoznawstwie". Warsztaty bibliologicznePTB OW (Łódź, 23 kwietnia 2009 r.) (Evelina Kristanova) „Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce". Konferencja Koalicji Otwartej Edukacji (Warszawa, 23 kwietnia 2009 r.) (Ewa Chuchro) 251 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Jiff Travnicek: Cteme Obyvatele Ćeske republiky ajejich vztah ke knize. Brno 2008 (Petr Lak) 255 Digital Consumers: Reshaping the Information Professions. Praca zbiorowa pod red. Davida Nicholasa i lana Rowlandsa. London 2008 (Zdzisław Dobrowolski) 264 Anna Gruca: Nakładem własnym... Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej. Kraków 2007 (Adrian Uljasz) 268 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) 271 Z życia SBP Z działalności SBP w pierwszym kwartale 2009 r 283 Kronika (Zdzisław Gębołyś) 295 Wskazówki dla autorów 305 Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) 275 PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW Volume 77 2009 Number 2 TABLE OF CONTENTS Articles MARZENA ŚWIGOŃ: Library Anxiety: Theory, Principles, Models 177 JOLANTA HYS: Pragmatic Principles of National Library of Poland Subject Headings and Universal Decimal Classification as Exemplified with the Application of Those Systems in Polish National Bibliography 190 MARIA MILLER, MAŁGORZATA WORNBARD: Issues in Descriptive and Subject Cataloging of Photographs in Digital Collections on the Example of the Digital Library of Warsaw University of Technology 201 BEATA BEATA ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL: Knowledge Management in the Process of Shaping Relationships with Library Users 219 Research reports BOŻENA JASKOWSKA: Effective SEO Marketing of Library Websites 229 Reports „Finances of research libraries and preservation of cultural heritage". National Scientific Conference (Katowice, January 15, 2009) (Bogumiła Warzęchowska) 239 „The quality of library services in the information society". National Scientific Conference (Katowice, February 26-27, 2009) (Joanna Kamińska, BEATA ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL) 244 „The importance of bibliographic research in book studies". Book studies seminar by Polish Book Studies Association (Łódź, April 23, 2009) (Evelina Kristanova) 248 „Open education resources in Poland". The conference by the Coalition for Open Education (Warszawa, April 23, 2009) (Ewa Chuchro) 251 Reviews and literature surveys Jiff Travnicek: Cteme? Obyvatele Ceske republiky ajejich vztah ke knize. Brno 2008 (Petr Lak) 255 Digital Consumers: Reshaping the Information Professions. Praca zbiorowa pod red. Davida Nicholasa i lana Rowlandsa. London 2008 (Zdzisław Dobrowolski) Anna Gruca: Nakładem własnym... Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej (Self-publishing: authors as publishers of their own works in Krakow during the period of Galician autonomy) Kraków 2007 (Adrian Uljasz) 268 Polish literature survey (Barbara Koryś) 271 Foreign publications (Jacek Wojciechowski) 275 176 CONTENTS News fromSBP (Polish Librarians Association) On SBP activities in first quarter of 2009 283 Chronicle (Zdzisław Gębołyś) 295 Guidelines for Authors 305