Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chełm 19-21.09.2002 r. / [red. t. Witold Sulimierski]. Wydaw. SBP Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne Biblioteki publiczne,
Autorzy: Sulimierski, Witold Zbigniew. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2003
ISBN: ISBN 8389316056
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI WSTĘP 5 Referaty Lucjan Biliński STANDARDY BIBLIOTECZNE - W TEORII I PRAKTYCE 7 Jan Wołosz EFEKTYWNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 14 Ewa Głowacka WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI BIBLIOTEK WEDŁUG NORMY ISO 11620 26 Teresa Szymorowska EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA MIENIEM I ŹRÓDŁAMI INFORMACJI 44 Jacek Osiewalski, Anna Osiewalska EKONOMETRYCZNE MODELOWANIE KOSZTÓW POLSKICH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 59 Komunikaty Zofia Ciuruś KSZTAŁTOWANIE BUDŻETU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WBP im. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE 78 Andrzej Tyws EFEKTYWNOŚĆ BIBLIOTEK W MODELU MIĘDZYORGANIZACYJNYM 81 Agnieszka Muszyńska KSZTAŁT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH - (Próba analizy na podstawie ankiet) 92 AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI 97 CONTENTS INTRODUCTION 5 Lucjan Biliński LIBRARY STANDARDS; THEORY AND PRACTICE 7 Jan Wolosz EFFECTIVE PUBLIC LIBRARY IN THE INFORMATION SOCIETY 14 Ewa Głowacka INDICATORS OF LIBRARY EFFECTIVITY ACCORDING TO THE ISO 11620 STANDARD 26 Teresa Szymorowska COSTS' EFFECTIVITY OF PUBLIC LIBRARY IN THE CONTEXT OF ASSETS' AND INFORMATION SOURCES MANAGEMENT 44 Jacek Osiewalski, Anna Osiewalska ECONOMETRIC MODELLING OF POLISH PUBLIC LIBRARIES' COSTS 59 Zofia Ciuruś SHAPING THE PUBLIC LIBRARY BUDGET: EXAMPLE OF THE H. ŁOPACIŃSKA VOIEVODSHIP PUBLIC LIBRARY IN LUBLIN 78 Andrzej Tyws LIBRARIES EFFECTIVITY IN THE INTER-ORGANISATIONAL MODEL 81 Agnieszka Muszyńska ORGANISATIONAL SHAPE OF THE PUBLIC LIBRARIES ( an attempt of analysis on the basis of questionnaires research) 92 AUTHORS AND PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE 97