Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej : materiały z ogólnopolskiej konferencji towarzyszącej Krajowemu Zjazdowi Delegatów SBP Warszawa-Miedzeszyn, 8-9 czerwca 2001 r. / [red. tomu Mieczysław Szyszko]. Warszawa Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Unia Europejska a Polska Bibliotekarstwo Materiały konferencyjne,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Szyszko, Mieczysław. Red.
Data wydania: 2001
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 5 Tomasz Goban-Klas KSIĄŻKA I BIBLIOTEKA W ERZE CYFROWEJ: OD ZBIORU KSIĄG DO MULTITEKI 7 Jan Wołosz STANDARDY EUROPEJSKIE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA 16 Joanna Skrzypkowska BIBLIOTEKI PUBLICZNE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 29 Henryk Hollender BIBLIOTEKI AKADEMICKIE W UNII EUROPEJSKIEJ 40 Elżbieta Barbara Zybert SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I BIBLIOTEKI SZKOLNE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 49 Wanda Pindlowa BIBLIOTEKI SPECJALNE W UNII EUROPEJSKIEJ 68 Barbara Sosińska-Kalata KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARZY DLA GLOBALNEGO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 79 Stefan Kubów CZY BIBLIOTEKARSTWO POLSKIE GOTOWE JEST DO INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 90 Monika Karpuk POLITYKA INFORMACYJNA RZĄDU NA TEMAT INTEGRACJI POLSKI Z UE 98 DYSKUSJA - Bolesław Howorka 105 - Henryk Hollender 108 - Maria Janowska 109 - Jan Wołosz 109 - Stanisław Krzywicki 110 - Gabriela Radomska 110 - Szymon Matuszewski 111 UCHWAŁY KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW SBP 112 NOWE WŁADZE SBP 113 AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI 118 CONTENTS FOREWORD 5 Tomasz Goban-Klas BOOK AND LIBRARY IN THE DIGITAL ERA: FROM COLLECTION OF BOOK TO MULTIMEDIA COLLECTION 7 Jan Wołosz EUROPEAN STANDARDS IN THE FIELD OF LIBRARIANSHIP 16 Joanna Skrzypkowska PUBLIC LIBRARIES IN THE EUROPEAN COMMUNITY COUNTRIES 29 Henryk Hollender ACADEMIC LIBRARIES IN THE EUROPEAN COMMUNITY COUNTRIES 40 Elżbieta Barbara Zybert INFORMATION SOCIETY AND SCHOOL LIBRARIES IN THE EUROPEAN COMMUNITY COUNTRIES 49 Wanda Pindlowa SPECIAL LIBRARIES OF THE EUROPEAN COMMUNITY COUNTRIES 68 Barbara Sosinska-Kalata EDUCATION OF THE LIBRARIANS OF THE GLOBAL INFORMATION SOCIETY 79 Stefan Kubów EUROPEAN INTEGRATION: IS THE POLISH LIBRARIANSHIP READY FOR IT? 90 Monika Karpuk INFORMATION POLICY OF THE POLISH GOVERNMENT ON INTEGRATION WITH UC 98 DISCUSSION: - Bolesław Howorka - Henryk Hollender - Maria Janowska - Jan Wołosz - Stanisław Krzywicki - Gabriela Radomska - Szymon Matuszewski AUTHORS AND PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE NEW AUTHORITIES OF THE POLISH LIBRARIANS ASSOCIATION 118