Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

 

Opis:

34, [2] s. ; 21 cm. OD REDAKTORA 5 WPROWADZENIE 7 STRESZCZENIE PLANU MARKETINGOWEGO 9 1. Opis firmy 10 2. Konkurencja WSB w Poznaniu 16 3. Cele na 2000 rok 21 4. Rynek docelowy 22 5. Opis produktu 23 6. Strategia promocji 24 7. Strategia cenowa 25 8. Dystrybucja 26 9. Analiza SWOT 27 10. Budżet marketingowy 28 11. Harmonogram działań 29 12. Rachunek zysków i strat 29 13. P & L - Profit & Loss Account 30 14. ZAKOŃCZENIE 30 ANEKS: Oferta 31 BIBLIOGRAFIA 34 SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY 34 FROM THE EDITOR 5 INTRODUCTION 7 SUMMARY OF THE MARKETING PLAN 9 1. Company description 10 2. Competition of the Poznań School of Banking 16 3. Objectives for the year 2000 21 4. Destination market 22 5. Product description 23 6. Promotion strategy 24 7. Price strategy 25 8. Distribution 26 9. SWOT Analysis 27 10. Marketing budget 28 11. Plan of action 29 12. Profit & Loss Account 29 13. P & L - Profit & Loss Account 30 14. CONCLUSIONS 30 ANNEX: Offer 31 BIBLIOGRAPHY 34 Dictionary of terms 34