Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Samorządowe biblioteki powiatowe - projekcje i realia : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji, Jedlnia Letnisko 20-22.09.2000 r. Warszawa Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Samorząd terytorialny -- a biblioteki publiczne -- Polska -- od 1989 r. Materiały konferencyjne Biblioteki publiczne -- Polska -- od 1989 r.,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Szyszko, Mieczysław. Red.
Data wydania: 2000
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

118, [6] s. : 1 il. ; 20 cm. Stanisław Czajka OTWARCIE KONFERENCJI Jan Wołosz POLITYKA BIBLIOTECZNA PAŃSTWA - OCZEKIWANIA I NADZIEJE Wojciech Szymanowski UWARUNKOWANIA PRAWNE TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA POWIATOWYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH - UWAGI PO PIERWSZYCH DOŚWIADCZENIACH Anna Majcher STAN ILOŚCIOWY I SYTUACJA BIBLIOTEK POWIATOWYCH W POLSCE Jerzy Maj MOŻLIWE WARIANTY ORGANIZACYJNE SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W POWIECIE Teresa Matejko POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA JAKO CENTRUM INFORMACJI REGIONALNEJ (SPRAWY BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ) Anna Skubisz ZBIORY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I ICH ROLA W ŚRODOWISKU Aleksander Radwański JAK KOMPUTERYZOWAĆ BIBLIOTEKI POWIATOWE? Stanisława Mazur DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I OŚWIATOWA BIBLIOTEKI POWIATOWEJ ORAZ JEJ LOKALNE UWARUNKOWANIA Janusz Ambroży POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA A SIEĆ GMINNYCH BIBLIOTEK I FILII W WIELKOPOLSCE Teresa Leśniak BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE A RZECZYWISTOŚĆ (Próba analizy) Grażyna Bilska SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE BIBLIOTEKARZY W POWIATOWYCH BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH Bogdan Kocurek KSIĄŻNICA BESKIDZKA - NOWE DOŚWIADCZENIA Leszek Palus Z DOŚWIADCZEŃ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OŚWIĘCIMIU Jerzy Maj WOKÓŁ STANDARDÓW DLA BIBLIOTEKI POWIATOWEJ POCZĄTKU XXI WIEKU Andrzej Tyws DZIŚ I JUTRO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI Stanisław Czajka OPENING OF THE CONFERENCE Jan Wołosz STATE LIBRARY POLICY - EXPECTATIONS AND HOPES Wojciech Szymanowski LEGAL ASPECTS OF ESTABLISHING AND OPERATING OF THE DISTRICT PUBLIC LIBRARIES. COMMENTS TO THE FIRST EXPERIENCES Anna Majcher DISTRICT LIBRARIES: QUANTITATIVE DESCRIPTION AND GENERAL SITUATION Jerzy Maj POSSIBLE ORGANISATIONAL SOLUTIONS FOR THE DISTRICT PUBLIC LIBRARIES NETWORK Teresa Matejko DISTRICT PUBLIC LIBRARY AS A REGIONAL INFORMATION CENTRE (REGIONAL BIBLIOGRAPHY ISSUES) Anna Skubisz PUBLIC LIBRARY COLLECTION AND ITS ROLE FOR THE SOCIAL ENVIRONMENT 40 Aleksander Radwańki HOW TO AUTOMATE DISTRICT LIBRARIES? Stanisława Mazur CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE DISTRICT LIBRARY AND ITS LOCAL CONDITIONS Janusz Аmbroży DISTRICT PUBLIC LIBRARY AND NETWORK OF COMMUNAL LIBRARIES AND THEIR BRANCHES IN WIELKOPOLSKA REGION Teresa Leśniak VOYEVODSHIP AND DISTRICT LIBRARIES - THEORETICAL ASSUMPTIONS AGAINST REALITY (ATTEMPT OF ANALYSIS) Grażyna Bilska LIBRARIANS EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING IN THE DISTRICT PUBLIC LIBRARIES Bogdan Kocurek „KSIĄŻNICA BESKIDZKA" (BESKIDZKA LIBRARY) - NEW EXPERIENCES Leszek Palus FROM THE EXPERIENCES OF THE CITY PUBLIC LIBRARY IN OŚWIĘCIM Jerzy Maj ABOUT STANDARDS FOR THE DISTRICT PUBLIC LIBRARIES OF THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY Andrzej Tyws DISTRICT PUBLIC LIBRARIES: TODAY AND TOMORROW AUTHORS AND PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE