Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1972, z. 2 Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dembowska, Maria. Red.
Data wydania: 1972
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ Artykuły LEON ŁOŚ: Biblioteki Polskiej Akademii Nauk KAZIMIERZ ZIELIŃSKI: 50 lat „Komunikatu Bibliograficznego" polskiej bieżącej bibliografii wojskowej TADEUSZ KRZYŻEWSKI: Modularne budownictwo biblioteczne na przykładzie Biblioteki AGH Opinie. Poglądy. Propozycje DANUTA ZBROJOWA: O katalogach bibliotecznych jako narzędziach informacji 189 Doniesienia Automatyzacja w bibliotekach francuskich (Maria Brykczyńska) 193 Zagadnienia statystyki bibliotecznej na forum międzynarodowym (Ireno Morsztynkiewiczowa) 106 Prace dokumentacyjne dotyczące polskich towarzystw naukowych (J. W.) 205 Sprawozdania Sesja Rady Naczelnej IFLA w Kopenhadze w 1969 r. (Jan Baumgart) 207 Recenzje Badania potrzeb użytkowników User survey of the New York Pubie Library Research Libraries. Washington 1969 (Mirosława Kocięcka) 215 Informatory Informator Nauki Polskiej. Oprać. Jerzy KOZŁOWSKI. Warszawa PWN R. 1:1958-R. 13 :1971 (Alicja Olejnik) 217 Biblioteki i ośrodki informacji naukowej Krakowa i województwa krakowskiego. Informator. Oprać. Zofia SKWARNICKA przy udziale Janiny BAŃKOWSKIEJ i Jana MICHALIKA. Wrocław 1971 (Cecylia Duninowa) 221 Przepisy katalogowania Edinye pravila opisanija proizvedenij pefcati dlja bibliotećnych kata- logov. 2 izd., ispravl. i dopoln. C. 1, vyp. 1: Opisanie knig, vyp. 2: Organiizacija alfavlitnogo kataloga knig. Moskva 1959-1961. (Jadwiga Olczak) 223 Wiadomości urzędowe Zarządzenie nr 49/71 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 grudnia 1971 r 229 Z życia SBP Sprawozdanie z działalności Prezydium Zarządu Głównego SBP w okresie od marca do października 1971 r. (Stanisław Jeżyński) 231 Protokół Posiedzenia plenarnego Zarządu Głównego SBP odbytego dnia 14 X 1971 r. w Olsztynie 236 Z żałobnej karty Ryszard Przelaskowski (1903-1971) (Ewa Pawlikowska) 241 Karol Heintsch (1902-1971) (Elżbieta Marczewska-Stańdowa) 245 Kronika krajowa i zagraniczna 240 Wydawnictwa otrzymane 259 Nasia utorzy 261 CONTENTS Articles LEON ŁOS: The libraries of the Polish Academy of Sciences. (Summa ry — 163) 145 KAZIMIERZ ZIELIŃSKI: Fifty years of „Komunikat Bibliograficzny" — a Polish current military bibliography. (Summary — 175) 165 TADEUSZ KRZYZEWSKI: The model of a high school library. The new library building of the Academy of Mining and Metallurgy as an example of the modular library building. (Summary — 187) 177 Opinions. Views. Propositions. DANUTA ZBROJOWA: On library catalogues as information tools 189 Communications Automation in the French libraries 193 Problems of the library statistics in the international forum 196 The documentation works concerning the Polish Learned Societies 205 Reports 207 Book Reviews 215 News from the Polish Library Association 231 Obituary 241 Chronicie 249 Books and periodicals received . 259 Notes on contributors 261