Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Dziecko niepełnosprawne w bibliotece : materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995) Warszawa Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Biblioteki dziecięce -- Polska Biblioterapia -- Polska Materiały konferencyjne Biblioteki dla chorych i niepełnosprawnych -- Polska,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Szyszko, Mieczysław. Red. Nowicki, Janusz. Red.
Data wydania: 1996
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

79, [5] s. ; 21 cm. SPIS TREŚCI Od Redakcji 5 Marta Bogdanowicz DYSLEKSJA ROZWOJOWA CZYLI SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU U DZIECI, ICH PRZYCZYNY I MOŻLIWOŚCI ELIMINOWANIA 7 Halina Borzyszkowska ROLA KSIĄŻKI W ŻYCIU I PROCESIE REWALIDACJI DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM 16 Krystyna Duda ZASTOSOWANIE BIBLIOTERAPII W PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 23 Ewa Szmytkowska KSIĄŻKA W PROCESIE REHABILITACJI DZIECKA AUTYSTYCZNEGO 28 Teresa Pałejko TWÓRCZOŚĆ LITERACKA LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO PRZYKŁAD ODBIORU RZECZYWISTOŚCI, JAKO SZKOŁA ŻYCIA DLA LUDZI PEŁNOSPRAWNYCH 36 Elżbieta Barbara Zybert DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH NA RZECZ SPECJALNYCH KATEGORII UŻYTKOWNIKÓW 41 Bernadeta Szczupał DOBÓR MATERIAŁÓW DO ZAJĘĆ BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 48 Jadwiga Nagły CZYTANIE WŻYCIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH — wybór publikacji książkowych 54 Antoni Gazda, Jan Mrzygłodzki O POTRZEBIE UTWORZENIA PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI ZBIORÓW DLA CZYTELNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 61 Elżbieta Rogozińska-Bień OBSŁUGA LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MBP W TARNOWIE 64 Krystyna Philipp IMPREZY DLA DZIECI CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH* 68 Teresa Paszek WYCIECZKA DO DOLINY MUMINKÓW 71 KONSPEKT ZAJĘĆ Z DZIEĆMI NIEDOWIDZĄCYMI I NIEWIDOMYMI PRZEPROWADZONYCH PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM DLA INSTRUKTORÓW DS. CZYTELNICTWA CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 75 AUTORZY I UCZESTNICY 78 KRAJOW SEKCJA CZYTELNICTWA CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 80 Editorial Notes 5 Marta Bogdanowicz THE DEVELOPMENTAL DISLEKTION: THE CHILD'S SPECIFIC PROBLEMS WITH READING AND WRITING, SOURCES AND PERSPECTIVES OF ELIMINATION 7 Halina Borzyszkowa THE ROLE OF THE BOOK IN THE LIFE AND REHABILITATION OF CHILDREN AND YOUNG ADULTS MENTALLY RETARDED 16 Krystyna Duda THE USAGE OF BIBLIOTHERAPY FOR DISABLED CHILDREN REHABILITATION 23 Ewa Szmytkowska A BOOK IN THE PROCESS OF AUTISTIC CHILD REHABILITATION Teresa Patejko THE LITARARY CREATIVITY OF DISABLED PERSONS AS AN EXAMPLE OF REALITY PERCEPTION AND SCHOOL OF LIFE 36 Elżbieta Barbara Zybert THE PUBLIC LIBRARIES ACTIVITY FOR THE SPECIAL CATEGORIES OF USERS 41 Bernadetta Szczupał CHOOSING THE MATERIALS TO BIBLIOTHERAPEUTIC CLASSES FOR DISABLED CHILDREN 48 Jadwiga Nagły A READING AND THE LIFE OF THE DISABLED PERSONS — CHOSEN BOOK PUBLICATIONS 54 Antoni Gazda, Jan Mrzygłodzki ABOUT THE NEED FOR CREATION A COLLECTION DISTRIBUTION SUBSYSTEM FOR DISABLED READERS 61 Elżbieta Rogozińska Bień THE TARNÓW CITY PUBLIC LIBRARY: SERVICES FOR DISABLED PERSONS 64 Krystyna Philipp THE EVENTS AND PERFORMANCES FOR ILL AND DISABLED CHILDREN 68 Teresa Paszek AN EXCURSION TO MUMIN'S VALLEY 71THE SCHEDULE OF CLASSES FOR BLIND AND VISUALLY DISABLED CHILDREN. PRESENTED DURING THE NATIONAL SEMINAR FOR INSTRUCTORS OF DISABLED AND ILL PERSONS READING 75 AUTHORS AND PARTICIPANTS 78 THE NATIONAL SECTION FOR ILL AND DISABLED PERSONS READING 80