Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Automatyzacja bibliotek publicznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji Wydaw. SBP Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Komputery - zastosowania biblioteczne Biblioteki publiczne Materiały konferencyjne,
Autorzy: Górska, Elżbieta. Red.
Data wydania: 2005
ISBN: ISBN 8389316404
Język: pol

 

Opis:

222, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm. Spis treści SŁOWO WSTĘPNE I. PROBLEMY ORGANIZACYJNE I PRAWNE KOMPUTERYZACJI Katarzyna Winogrodzka RAPORT O STANIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 2004 Maria Wąsik ROLA BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KOMPUTERYZACJIBIBLIOTEK TERENOWYCH Maria Bochan ROLA BIBLIOTEKI POWIATOWEJ W PROCESIE KOMPUTERYZACJIBIBLIOTEK PUBLICZNYCH Barbara Szczepańska PRAWNE ASPEKTY KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK Alina Grochowska AKTUALNY STAN NORMALIZACJI W ZAKRESIE INFORMACJI I DOKUMENTACJI Jerzy Maj JAK LICZYĆ NIEPOLICZALNE, CZYLI O PROBLEMACH STATYSTYKIZBIORÓW NIETRADYCYJNYCH Maria Rydz PROPOZYCJE STANDARDÓW KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH II. OPROGRAMOWANIE DLA BIBUOTEK Aleksander Radwański WOLNE OPROGRAMOWANIE DLA BIBLIOTEK Władysław M. Kolasa POLSKIE SYSTEMY BIBLIOTECZNE DLA MAŁYCH I ŚREDNICHBIBLIOTEK PUBLICZNYCH: SUPLEMENT 2004 Krzysztof Gonet. Michał Marks CZY FIDKAR JEST KONKURENCJĄ DLA KaRo? PROTOKÓŁ Z 39.50 ORAZ APLIKACJE FIDKAR I FIDSERW III. WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK Maria Burchard KATALOG CENTRALNY NUKAT A MAŁE BIBLIOTEKI Jolanta Słowik ZARZĄDZANIE MIEJSKIM ZASOBEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNYM NA PRZYKŁADZIE MBP WE WROCŁAWIU Elżbieta Stefańczyk WSPÓŁDZIAŁANIE BIBLIOTEK WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH W OPRACOWANIU BIBLIOGRAFII REGIONALNYCH IV. PROJEKTY REALIZOWANE Grażyna Chłodnicka BAZA PEŁNOTEKSTOWA „UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ” W KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PROGRAMIE MAK Maria Śliwińska PROGRAM MINERVA: WKŁAD POLSKI Monika Krakowska PROJEKT COINE W POLSCE Elżbieta Górska PROJEKT CALIMERA V. INTERNET W BIBLIOTEKACH Anna Wołodko BIBWEB — NOWE TECHNOLOGIE W PROGRAMIE EDUKACYJNYM Anastazja Śniechowska-Karpińska BIBWEB PO RAZ DRUGI, CZYLI DLACZEGO WCIĄŻ UWAŻAM, ŻE WARTOKSZTAŁCIĆ BIBLIOTEKARZY W SYSTEMIE E-LEARNING? Teresa E. Szymorowska POLSKA BIBLIOTEKA INTERNETOWA - HISTORIA PROJEKTU I STAN OBECNY Aleksandra Paniewska IKONKA NA OPOLSZCZYŹNIE Marek Jurowski IKONKA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. RAPORT AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI FOREWORD I. THE LAW AND ORGANIZATION PROBLEMS OF THE COMPUTERIZATION Katarzyna Winogrodzka REPORT ABOUT COMPUTERIZATION STATE OF THE PUBLIC LIBRARIES Maria Wasik PART OF THE PROVINCIAL LIBRARY IN COMPUTERIZATIONOF THE REGIONAL LIBRARIES Maria Bochan PART OF THE DISTRICT LIBRARY IN COMPUTERIZATION OF THE PUBLIC LIBRARIES Barbara Szczepańska THE LAW ASPECTS OF THE LIBRARIES COMPUTERIZATION Alina Grochowska THE PRESENT STATE OFTHE NORMALIZATION IN THE RANGEOFTHE INFORMATION AND DOCUMENTATION Jerzy Maj HOW COUNT UNCOUNTABLE, OR ABOUT STATISTICS PROBLEMSOF THE NON-TRADICIONAL COLLECTIONS Maria Rydz PROPOSALS OF THE COMPUTERIZATION STANDARDSFOR THE PUBLIC LIBRARIES II. SOFTWARE FOR LIBRARIES Aleksander Radwański FREE SOFTWARE FOR LIBRARIES Władysław M. Kolasa POLISH LIBRARY SYSTEMS FOR SMALL AND MIDDLE LIBRARIES:SUPPLEMENT 2004 Krzysztof Gonet, Michał Marks IF FIDKAR IS COMPETITION FOR KARO? PROTOCOL Z 39.50 AND APPLICATIONS FIDKAR AND FIDSERW III. LIBRARIES COOPERATION Maria Burchard CENTRAL CATALOGUE "NUKAT' AND SMALL LIBRARIES Jolanta Słowik MANAGEMENT OF THE LIBRARY-INFORMATION CITY RESOURCEFOR EXAMPLE OFTHE MUNICIPAL PUBLIC LIBRARY IN WROCLAW Elżbieta Stefańczyk CO-OPERATION OFTHE PROVINCIAL AND DISTRICT LIBRARIESIN THE STUDY OF REGIONAL BIBLIOGRAPHY IV. PROJECTS IN REALIZATION Grażyna Chłodnicka THE DATA BASE IN THE MAK PROGRAMME - "RESOLUTIONSOF MUNICIPAL COUNCIL" IN PUBLIC LIBRARY IN KOSZALIN Maria Śliwińska THE PROGRAMME „MINERVA” - THE POLISH CONTRIBUTION Monika Krakowska THE PROJECT „COINE” IN POLAND Elżbieta Górska THE PROJECT „CALIMERA” V. INTERNET IN LIBRARIES Anna Wołodko „BIBWEB” - THE NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROGRAMMES Anastazja Śniechowska-Karpińska „BIBWEB” - THE SECOND TIME, OR WHY I THINK, THAT TT IS WORTHTO EDUCATE OF THE LIBRARIANS IN E-LEARNING SYSTEM Teresa E. Szymorowska THE POLISH INTERNET LIBRARY - THE HISTORY AND PRESENT STATEOF THE PROJECT Aleksandra Paniewska THE „IKONKA” IN OPOLE REGION Marek Jurowski THE „IKONKA” IN KUJAWY AND POMERANIA PROVINCE. REPORT AUTHORS AND PARCIPANTS OFTHE CONFERENCE