Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji Wydaw. SBP Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Biblioterapia -- Polska Materiały konferencyjne,
Autorzy: Nowicki, Janusz. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2003
ISBN: ISBN 8387629995
Język: pol

 

Opis:

171, [5] s. : il. ; 21 cm. SPIS TREŚCI Irena Borecka WSTĘP 5 Jerzy Łączny, Ewa Samonek KSIĄŻKA „MÓWIONA" W REHABILITACJI OSÓB TRACĄCYCH WZROK 9 Małgorzata Fedorowicz KSIĄŻKA I JEJ FORMY ALTERNATYWNE DLA OSÓB Z USZKODZONYM NARZĄDEM WZROKU - OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI 20 Bronisława Woźniczka-Paruzel DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ - OD INTEGRACJI DO AKTYWIZACJI 35 Lidia Ippoldt ROLA KSIĄŻKI W ŻYCIU DZIECKA PRZEWLEKLE CHOREGO 54 Jarosław Wiazowski KOMPUTER W EDUKACJI CZYTELNICZEJ I NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU. BIBLIOTEKA WIRTUALNA 78 Irena Borecka ROLA KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI W ŻYCIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN 88 ANEKSY Ewa Samonek 50 LAT BIBLIOTEKI CENTRALNEJ PZN 124 Barbara Appel KSIĄŻKI, KTÓRE POMAGAJĄ ŻYĆ. ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE - CZĘŚĆ V 128 Schematy zajęć warsztatowych Dorota Domeracka PEDAGOGIKA ZABAWY Z ELEMENTAMI DRAMY W PRACY BIBLIOTERAPEUTY 135 Dorota Domeracka SCENARIUSZ ZAJĘĆ 144 Barbara Rzeźnikiewicz KSIĄŻKA POMAGA W ŻYCIU DZIECIOM W RODZINACH PATOLOGICZNYCH 147 Barbara Rzeźnikiewicz SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z BIBLIOTERAPII 150 Genowefa Surniak WYKORZYSTANIE UTWORU LITERACKIEGO 153 Genowefa Surniak SCENARIUSZ ZAJĘĆ 157 WYKŁADOWCY I UCZESTNICY SEMINARIUM 160 ZDJĘCIA Z SEMINARIUM 162 SPRZĘT KOMPUTEROWY 165 Irena Borecka PREFACE 5 Jerzy Łączny, Ewa Samonek INTRODUCTI „TALKING" BOOK IN REHABILITATION OF THE PURBLIND PERSONS 9 Małgorzata Fedorowicz BOOK AND HER ALTERNATIVE FORMS FOR PERSONS WITH A DAMAGE OF EYESIGHT. FROM A HISTORY TO CONTEMPORANEITY 20 Bronisława Woźniczka-Paruzel DISABLED CHILDREN IN PUBLIC LIBRARY. FROM INTEGRATION TO STIMULATE ACTIVITY 35 Lidia Ippoldt ROLE OF THE BOOK IN LIVE OF CHRONICALLY CHILD 54 Jarosław Wiązowski COMPUTER IN READING EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF THE PERSONS WITH EYESIGTH DISFUNCTION. VIRTUAL LIBRARY 78 Irena Borecka ROLE OF BOOK AND LIBRARY IN LIVE OF DISABLED PERSONS AND THEIR FAMILIES 88 ANNEXES Ewa Samonek 50th ANNIVERSARY OF CENTRAL LIBRARY OF PZN (POLISH ASSOCIATION OF BLIND) 124 Barbara Appel THE BOOK THAT ENHANCE LIVE. PART V 128 Workshop Dorota Domeracka PEDAGOGY OF PLAY WITH DRAMA ELEMENTS IN WORK OF BIBLIOTHERAPIST 135 Dorota Domeracka CONSPECTUS 144 Barbara Rzeźnikiewicz THE BOOK ENHANCE LIVE OF CHILDREN IN PATHOLOGICAL FAMILIES 147 Barbara Rzeźnikiewicz CONSPECTUS 150 Genowefa Surniak ADVANTAGE OF THE BELLES-LETTRES 153 Genowefa Surniak CONSPECTUS 157 LECTUREURS AND PARTICIPIANTS OF SEMINAR 160 FOTOS 162 HARDWARE PLATFORM 165