Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych : materiały z konferencji Grudziądz 2001 - Warszawa 2002 / [oprac. red. Ewa Stachowska-Musiał, Franciszek Czajkowski]. Warszawa Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne Biblioteki dla chorych i niepełnosprawnych -- Polska,
Autorzy: Czajkowski, Franciszek. Red. Stachowska-Musiał, Ewa. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2002
ISBN: ISBN 8387629928
Język: pol

 

Opis:

128, [4] s. : il. ; 21 cm. SPIS TREŚCI WSTĘP Część I BIBLIOTEKA OTWARTA DLA CZYTELNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTULNĄ Stanisław Kowalik KSIĄŻKA W PROCESIE REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Krystyna Mrugalska DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI WARUNKIEM PEŁNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Arieta Tuleya OBSŁUGA BIBLIOTECZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. PRÓBA OPISU MODELU POSTĘPOWANIA W OPARCIU 0 DOŚWIADCZENIA OŚRODKA CZYTELNICTWA CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BPIKM W TORUNIU Maria Skarżyńska SPECJALISTYCZNE PUNKTY BIBLIOTECZNE: PRZEŻYTEK CZY NIEZBĘDNE OGNIWO W PRZYSZŁOŚCIOWYM MODELU BIBLIOTEKARSTWA PUBLICZNEGO Ewa Orłowska-Nobik OD STYMULACJI DO BIBLIOTERAPII. WYKORZYSTYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH W EDUKACJI I TERAPII DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI W GRUDZIĄDZU Część II BIBLIOTEKI WSPÓŁCZESNE WOBEC CZYTELNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - budownictwo i wyposażenie Agnieszka Jankowska TYPY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ICH KONSEKWENCJE Paweł Wdówik GROMADZENIE ZBIORÓW W FORMACH ALTERNATYWNYCH (NIEKSIĄŻKOWYCH) Ewa Kobierska-Maciuszko BUDOWNICTWO BIBLIOTECZNE A POTRZEBY CZYTELNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Paweł Wdówik DOSTĘPNOŚĆ BIBLIOTEK DLA CZYTELNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE Stanisław Czajka ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE I URZĄDZENIA A CZYTELNICY NIEPEŁNOSPRAWNI W BIBLIOTECE NARODOWEJ Anna Wołodko CZYTELNICY NIEPEŁNOSPRAWNI W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI W WARSZAWIE TABLE OF CONTENTS PREFACE PART I LIBRARY OPEN TO THE MENTALLY DISABLED READERS Stanisław Kowalik BOOK IN THE PROCESS OF MENTALLY DISABLED PERSONS REHABILITATION Krystyna Mrugalska INFORMATION ACCESIBILITY AS A CONDITION OF NON-LIMITED PARTICIPATION OF THE MENTALLY DISABLED PERSONS IN THE SOCIAL LIFE Arieta Tuleya LIBRARY SERVICES FOR THE MENTALLY DISABLED PERSONS. THE ATTEMPT OF DESCRIPTION OF THE PROCEEDING MODEL BUILT UPON THE EXPERIENCE OF CENTRE FOR ILL AND DISABLED PERSONS READING IN BPKIM IN TORUŃ Maria Skarżyńska SPECIAL LIBRARY POSTS: RELIC OF THE PAST OR INDISPENSABLE PART OF THE FUTURE MODEL OF THE PUBLIC LIBRARIANSHIP Ewa Orłowska-Nobik FROM STIMULATION TO BIBLIOTHERAPY; USING LIBRARY MATERIALS FOR THE EDUCATION AND THERAPY OF THE MENTALLY DISABLED CHILDREN AUTHORS AND PARTICIPANTS OF GRUDZIĄDZ CONFERENCE PART II CONTEMPORARY LIBRARIES AND DISABLED READERS - ARCHITECTURAL CONCEPTS AND EQUIPMENT Agnieszka Jankowska TYPES OF DISABILITIES AND THEIR CONSEQUENCES Paweł Wdówik COLLECTING STOCK IN ALTERNATIVE FORMATS (NON-BOOK MATERIALS) Ewa Kobierska-Maciuszko LIBRARY BUILDINGS’ CONSTRUCTION AND DISABLED READERS'NEEDS Paweł Wdówik ACCESIBILITY OF LIBRARIES TO THE DISABLED READERS: FOREIGN EXPERINCE 105 Stanisław Czajka ARCHITECTURAL CONCEPTS AND DEVICES AND DISABLED READERS IN THE NATIONAL LIBRARY Anna Wołodko DISABLED READERS IN THE WARSAW UNIVERSITY LIBRARY AUTHORS AND PARTICIPANTS OF WARSAW CONFERENCE