Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Książki, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z ogólnopolskiego seminarium w Ustroniu Zawodziu 7-9 czerwca 1999 r. Wydaw. SBP Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne Biblioteki dla chorych i niepełnosprawnych -- Polska Biblioterapia,
Autorzy: Zybert, Elżbieta Barbara. Oprac. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2000
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

112, [3] s. ; 21 cm. SPIS TREŚCI Wstęp Barbara Appel KSIĄŻKI, KTÓRE POMAGAJĄ ŻYĆ Irena Borecka BIBLIOTERAPIA JAKO METODA PSYCHICZNEGO WSPARCIA Małgorzata Fedorowicz CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH BIBLIOTEK SZPITALNYCH REGIONU TORUŃSKIEGO I BYDGOSKIEGO Tadeusz Gawroński OBSŁUGA CZYTELNIKÓW W ZAMKNIĘTYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (szpitalach i sanatoriach) W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Beata Grudzień PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZPITALNEJ Lidia Ippoldt KSZTAŁCENIE BIBLIOTERAPEUTÓW DLA POTRZEB ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Janina Kościów ELEMENTY BIBLIOTERAPII W PRACY BIBLIOTEKI SZPITALNEJ FILII NR 14 MBP W WOJEWÓDZKIM ZESPOLE SPECJALISTYCZNYM NEUROPSYCHIATRYCZNYM W OPOLU Wita Szulc TERAPIA NARRACYJNA - POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI Ewa Tomasik KSIĄŻKI WSPOMAGAJĄCE LECZENIE Halina Wieją PREZENTACJA PRACY BIBLIOTEKI SANATORYJNEJ Bronisława Woźniczka-Paruzel PROGRAM SPECJALIZACJI Z ZAKRESU BIBLIOTERAPII DLA STUDENTÓW BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UMK W TORUNIU Elżbieta Barbara Zybert BIBLIOTEKI SZPITALNE W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISÓW BIBLIOTECZNYCH AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI CONTENTS Introduction Barbara Appel THE BOOKS THAT ENHANCE LIFE Irena Borecka BIBLIOTHERAPY AS A METHOD OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT Małgorzata Federowicz CHARACTERISTICS OF SELECTED HOSPITAL LIBRARIES IN THE TORUŃ AND BYDGOSZCZ REGIONS Tadeusz Gawroński SERVING LIBRARY USERS IN HEALTH CARE INSTITUTIONS AND SOCIAL WELFARE HOMES Beata Grudzień PRESENTATION OF THE LIBRARY OF THE ŚLĄSKI SZPITAL REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY AT USTROŃ Lidia Ippoldt TRAINING BIBLIOTHERAPISTS FOR HEALTH CARE INSTITUTIONS Janina Kościów ELEMENTS OF BIBLIOTHERAPY IN THE ACTIVITIES OF A HOSPITAL LIBRARY Wita Szulc NARRATIVE THERAPY - RETURN TO THE PAST Ewa Tomasik BOOKS IN SUPPORT OF TREATMENT 76 Halina Wieja HEALTH RESORT LIBRARY IN THE SZPITAL UZDROWISKOWY AT USTROŃ Bronisława Woźniczka-Panjzel BIBLIOTHERAPY SPECIALIZATION PROGRAMME FOR LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF TORUŃ Elżbieta Barbara Zybert HOSPITAL LIBRARIES IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL LIBRARY RULES AND GUIDELINES AUTHORS AND CONFERENCE PARTICIPANTS