Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. Warszawa Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne Digitalizacja,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2006
ISBN: ISBN 838931651X
Język: pol

 

Opis:

SŁOWO WSTĘPNE 5 Henryk Hollender OD DORYWCZEJ DYGITALIZACJI DO CYFROWEGO BIBLIOTEKARSTWA 7 Ewa Potrzebnicka STAN DYGITALIZACJI W POLSKICH BIBLIOTEKACH (na podstawie ankiety) 16 Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Artur Jazdon DYGITALIZACJA W POLSKICH BIBLIOTEKACH AKADEMICKICH 22 Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch, Marcin Werla ROZWÓJ WIELKOPOLSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ A ZMIANY FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU dLibra 49 Rafał T. Prinke „KWAŚNE PLIKI”. STANDARDY DYGITALIZACJI I PROBLEM
DŁUGOWIECZNOŚCI ZASOBÓW CYFROWYCH 60 Ewa Stachowska-Musiał DYGITALIZACJA A OCHRONA ZBIORÓW 66 Stanisław Czajka DYGITALIZACJA - ASPEKTY KULTUROWE, MIEJSCE I ROLA BIBLIOTEKI NARODOWEJ 79 Zbigniew Koziński DYGITALIZACJA W BIBLIOTECE JAGIELLOŃSKIEJ 87 Maria Wąsik DYGITALIZACJA ZBIORÓW WiMBP im. C. NORWIDA W ZIELONEJ GÓRZE 92 Krzysztof Szeiong DYGITALIZACYJNE WPRAWKI KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ 98 DYSKUSJA 108 AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI I 20 Contents FOREWORD 5 Henryk Hollender FROM CASUAL DIGITIZATION TO DIGITAL LIBRARIANSHIP 7 Ewa Potrzebnicka STATE OF THE DIGITIZATION IN POLISH LIBRARIES (on the survey basis) 16 Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Artur Jazdon DIGITIZATION IN POLISH ACADEMIC LIBRARIES 22 Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch, Marcin Werla
 DEVELOPMENT OF THE DIGITAL LIBRARY
OF WIELKOPOLSKA AND THE CHANGES OF THE FUNCTIONALITY OF THE dLIBRA SYSTEM 49 Rafał T. Prinke “ACIDIC FILES”: DIGITIZATION STANDARDS AND PROBLEMS OF LONGEVITY OF THE DIGITAL COLLECTIONS 60 Ewa Stachowska-Musiał DIGITIZATION AND PROTECTION OF THE LIBRARY COLLECTIONS 66 Stanisław Czajka DIGITIZATION - CULTURAL ASPECTS, POSITION AND ROLE OF THE NATIONAL LIBRARY 79 Zbigniew Koziński DIGITIZATION IN JAGIELLONIAN LIBRARY 87 Maria Wasik DIGITIZATION OF THE LIBRARY COLLECTION IN PROVINCIAL AND CITY PUBLIC LIBRARY IN ZIELONA GORA 92 Krzysztof Szelong DIGITAL EXERCISES IN LIBRARY IN CIESZYN 98 DISCUSSION 108 AUTHORS AND PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE 120